Closed

Closed
English

לאקדמיה למוסיקה ולמחול בירושלים (ע"ר) דרוש/ה מנכ"ל/ית

האקדמיה הינה מוסד מוכר להשכלה גבוהה, כמשמעותו בחוק המועצה להשכלה גבוהה, תשי"ח – 1958, המעניקה לבוגריה תארים אקדמיים מוכרים במוסיקה ובמחול (תואר ראשון ושני).

מנכ"ל האקדמיה מופקד על ביצוע ויישום מדיניות האקדמיה ובכלל זה הפעילות המנהלית והכספית של האקדמיה אשר כוללת אחריות להעסקת העובדים, פיתוח ופיקוח על רכש גיוס משאבים, ועוד.

 

תנאי סף להגשת מועמדות:

Hebrew

דרוש רכז/ת הפקולטה למוסיקה רב-תחומית

תיאור התפקיד:

א. ארגון וניהול פעילויות הפקולטה בהנחיית הדיקן

ב. ארגון וטיפול בנושאי מינהל הסטודנטים בפקולטה: מתן שירות וקיום שעות קבלה לסטודנטים, תיאום מועדים ופגישות, בחינות, וועדות בוחנים, אישורים

ג. תיאום צרכי הפקולטה בתחום הלוגיסטי: אולמות, כלי נגינה, ציוד הגברה, תאורה

ד. מזכיר/ת מועצת הפקולטה

 

דרישות התפקיד:

א. תואר אקדמי

ב. ניסיון בעבודה בסביבה ממוחשבת

Hebrew

מכרז פומבי לביצוע עבודות מיזוג אוויר בבניין האקדמיה הגבוהה

האקדמיה למוסיקה ולמחול בירושלים (ע"ר) מודיעה בזאת על עריכת מכרז פומבי להגשת הצעות לביצוע עבודות מיזוג אוויר בקמפוס האקדמיה למוסיקה ולמחול בירושלים בבניין האקדמיה הגבוהה. 

Hebrew

מכרז למשרת מורה למנדולינה

האקדמיה למוסיקה ולמחול בירושלים מודיעה על חיפוש מורה למנדולינה. על המועמד להיות בעל מוניטין כסולן, ובעל ניסיון בהוראת מנדולינה.

המועמד שיימצא מתאים יועסק כמורה מן החוץ על-פי מספר התלמידים שילמד, החל משנה"ל תשע"ז, 2016/2017.

המועמדים מתבקשים לשלוח את המסמכים הבאים:
1. קורות חיים
2. העתקי תעודות, תארים ופרסים
3. שמות ופרטי התקשרות של 3 ממליצים
4. מכתב המפרט ניסיון בביצוע ובהוראת הרפרטואר הרלוונטי
5. כל חומר נלווה אחר (הקלטות, קישורים, ביקורות וכו')

Hebrew

מכרז למשרת מלווה בפסנתר

האקדמיה למוסיקה ולמחול בירושלים מודיעה על חיפוש מלווה בפסנתר בפקולטה לאמנויות הביצוע החל משנה"ל תשע"ז, 2016-2017.

בעלי/ות נסיון עשיר בעבודה עם נגני כלי קשת מוזמנים/נות להגיש את מועמדותם.

 

היקף משרה:

מלאה, דירוג מורים.

 

המועמדים מתבקשים לשלוח את המסמכים הבאים:
 
1. קורות חיים;

2. העתקי תעודות, תארים ופרסים;

3. שמות ופרטי התקשרות של 3 ממליצים;

Hebrew

מכרז למשרה של מורה לפיתוח קול (טנור / בריטון / באס)

האקדמיה למוסיקה ולמחול בירושלים מודיעה על חיפוש מורה לפיתוח קול (טנור/בריטון/בס) בפקולטה לאמנויות הביצוע, המחלקה הווקאלית, החל משנה"ל תשע"ז, 2016-2017.
בעלי ניסיון עשיר בביצוע ובהוראה מוזמנים להציע מועמדות. תארים אקדמיים מתקדמים, ידיעת השפה העברית ויכולת נגינה בפסנתר – יתרון.
 

היקף המשרה:

כמורה מן החוץ על פי צרכי המחלקה הווקלית.

 
המועמדים מתבקשים לשלוח את המסמכים הבאים:
 
1. קורות חיים מלאים;

2. העתקי תעודות, תארים ופרסים;

Hebrew

ביצוע עבודות מיזוג אוויר בבניין האקדמיה הגבוהה

האקדמיה למוסיקה ולמחול בירושלים (ע"ר) מודיעה בזאת על עריכת מכרז פומבי להגשת הצעות לביצוע עבודות מיזוג אוויר  בקמפוס האקדמיה למוסיקה ולמחול בירושלים (ע"ר) בבניין האקדמיה הגבוהה

Hebrew

ניהול והפעלת קפיטריה בבניין האקדמיה הגבוהה ובבניין התיכון

האקדמיה למוסיקה ולמחול בירושלים (ע"ר)  מודיעה בזאת על עריכת מכרז פומבי להגשת הצעות לניהול והפעלת קפיטריה בקמפוס האקדמיה למוסיקה ולמחול בירושלים (ע"ר) בבניין האקדמיה הגבוהה ובבניין התיכון

Hebrew

מכרז למשרה של מורה לקומפוזיציה

תיאור המשרה:
-         הוראת קומפוזיציה כהתמחות מקצוע ראשי במתכונת יחידנית.
-         השתלבות בהוראת קורסי ליבה תיאורטיים בחוג ובפקולטות אחרות באקדמיה.
 
כישורים נדרשים:
-         נסיון מוכח בהוראת קומפוזיציה ומקצועות ליבה.
-         מיומנות ברמה הגבוהה ביותר ללמד תכנים של מקצועות הליבה בחוג : תורת המוסיקה (קונטפונקט, הרמוניה), אנליזה, תזמור ומוסיקה בת-זמננו.
-         קריירה פעילה ומוכחת בתחום ההלחנה.

Hebrew

מכרז למשרת מורה לויולה

האקדמיה למוסיקה ולמחול בירושלים מודיעה על פתיחת מכרז למשרת מורה לויולה בפקולטה לאמנויות הביצוע, המחלקה לכלי מיתר החל משנת הלימודים 2015-2016. מועמדים בעלי קריירה בינלאומית כמבצעים ובעלי ניסיון בהוראה מוזמנים לגשת למכרז. תינתן עדיפות לבעלי תארים אקדמיים מתקדמים. ידיעת השפה העברית – יתרון.
 
היקף המשרה והמסלול האקדמי יקבעו על פי נתוני המועמד/ת.
 
המועמדים מתבקשים לשלוח לאקדמיה את המסמכים הבאים:
 
1.     קורות חיים באנגלית
2.     העתקי תעודות, תארים ופרסים
3.     שמות ופרטי התקשרות של 3 ממליצים, מוסיקאים בעלי שם עולמי

Hebrew