ההרשמה לאקדמיה

ההרשמה לאקדמיה

נוהל הגשת המועמדות ללימודים באקדמיה:

1. לפני תחילת תהליך הרישום מומלץ לעיין בתנאי הקבלה של המסלול אליו אתם מעוניינים להתקבל.

2. על המועמד למלא פרטי הרשמה, לצרף את המסמכים הדרושים ולשלם דמי ההרשמה באמצעות הרישום המקוון (בהמשך דף זה).

3. לפני ההרשמה ניתן לקבל יעוץ כללי במזכירות האקדמית שגם מפנה, במקרה הצורך, לייעוץ  פרטני למרצים מקצועיים מסגל האקדמיה. לייעוץ ניתן לפנות לגב' שלי לוי: shelly@jamd.ac.il.

מסמכי הרישום (את המסומנים ב-* חובה לצרף):

לכל התארים והמסלולים

  • צילום תעודת הזהות / דרכון / תעודת עולה*
  • קובץ תמונה עדכנית שלכם*
  • קורות חיים (בדגש על הצד האמנותי)
  • צילום תעודת השחרור מצה"ל / שירות לאומי / תעודת פטור

לתואר ראשון

  • תעודת בגרות ישראלית*
  • רמת אנגלית - למועמדים שיש ברשותם - צילום של תוצאות הבחינה הפסיכומטרית, אמיר"ם, או מבחן אמי"ר
  • למועמדים שיש ברשותם - אישור על לימודים ממוסד לימודים אחר להשכלה גבוהה

לתואר שני

  • אישור זכאות לתואר ראשון + גיליון ציונים

 דמי רישום

  • טופס הרשמה מקוון כולל תשלום באשראי. נרשמים לתואר ראשון ושני: 468 ₪. נרשמים ללימודי תעודת הוראה: 234 ₪.
  • לבוגרי תואר או תעודת הוראה של האקדמיה תינתן הנחה של 50% בדמי רישום ללימודי תואר שני.

רישום מקוון:

אין דרך להירשם באופן מקוון ללא תשלום, כך שרישום זה מיועד למי שיש ברשותו כרטיס אשראי תקף. נכון להיום לא ניתן לשלם באמצעות כרטיס אשראי שהונפק בחו"ל.

לאחר הזנת הפרטים האישיים יש להעלות את המסמכים הדרושים לרישום כמפורט ברשימה לעיל (יש להכין קבצים של המסמכים מראש). 

לאחר ביצוע התשלום תישלח קבלה לכתובת הדואר האלקטרוני שהזנתם במהלך הרישום.

רישום מקוון לתואר ראשון לשנת הלימודים תשפ"ה:

רישום מקוון לתואר ראשון במחול

רישום מקוון לפקולטה למוסיקה רב-תחומית

רישום מקוון לקומפוזיציה וניצוח

רישום מקוון לביצוע קלאסי

רישום מקוון לחוג לחינוך מוסיקלי

רישום מקוון ללימודי תעודת הוראה במוסיקה

רישום מקוון ללימודי תעודת הוראה במחול

 

רישום מקוון לתואר שני לשנת הלימודים תשפ"ה:

רישום מקוון לתואר שני במוסיקה

רישום מקוון לתואר שני במחול

 

ייעוץ להכנת המערכת:

במהלך חודש ספטמבר מוזמנים הסטודנטים אשר הסדירו את הרשמתם לאקדמיה לייעוץ כללי להכנת המערכת. הסטודנטים נרשמים לקורסים באמצעות מערכת המידע האישי לסטודנט, עד לתחילת שנת הלימודים. איחור בהרשמה לקורסים עלול לגרום לכך שלמאחרים לא יישאר מקום בקורסים אשר מספר המקומות בהם מוגבל. שינויים במערכת ניתן לבצע אך ורק במהלך השבועיים הראשונים של השנה האקדמית.