ההרשמה לאקדמיה לשנת הלימודים תשע"ח

ההרשמה לאקדמיה לשנת הלימודים תשע"ח

נוהל הגשת המועמדות ללימודים באקדמיה:

1. לפני תחילת תהליך הרישום מומלץ לעיין בתנאי הקבלה של המסלול אליו אתם מעוניינים להתקבל ובמועדי בחינות הכניסה.

2. על המועמד למלא פרטי הרשמה, לצרף את המסמכים הדרושים ולשלם דמי ההרשמה, או באמצעות הרישום המקוון, או באמצעות שליחת טופס הרשמה בדואר.

3. לפני ההרשמה ניתן לקבל יעוץ כללי במזכירות האקדמית שגם מפנה, במקרה הצורך, לייעוץ יותר פרטני למרצים מקצועיים מסגל מורי האקדמיה. לקביעת ייעוץ נא לפנות בדוא"ל למזכיר האקדמי, הגב' מיכל גולני: michal@jamd.ac.il

 

מסמכי הרישום: 

לכל התארים והמסלולים
 • צילום תעודת הזהות / דרכון / תעודת עולה*
 • 3 תמונות פספורט (לרישום המקוון: קובץ תמונה שלכם)*
 • קורות חיים (בדגש על הצד האמנותי)
 • צילום תעודת השחרור מצה"ל / שרות לאומי / תעודת פטור
 • אישור רפואי כללי מרופא משפחה*
 • לזמרים - אישור נוסף מרופא אף אוזן גרון
 • לרקדנים - אישור נוסף מרופא אורטופד
 
לתואר ראשון
 • תעודת בגרות ישראלית*
 • רמת אנגלית - למועמדים שיש ברשותם - צילום של תוצאות הבחינה הפסיכומטרית, או מבחן  אמי"ר
 • למועמדים שיש ברשותם - אישור על לימודים ממוסד לימודים אחר להשכלה גבוה
 
לתואר שני
 • אישור זכאות לתואר ראשון + גיליון ציונים
 
 דמי רישום
 • לטופס שנשלח בדואר יש לצרף 460 ₪.  מילוי טופס הרשמה מקוון מקנה הנחה, וכולל תשלום באשראי על סך: 400 ₪
 • לבוגרי האקדמיה תינתן הנחה של 50% בדמי רישום, כלומר: 230 ₪ לרישום רגיל, ו-200 ₪ לרישום מקוון

 

רישום מקוון (מקנה הנחה בדמי הרישום):

אין דרך להירשם באופן מקוון ללא תשלום, כך שרישום זה מיועד למי שיש ברשותו כרטיס אשראי תקף. נכון להיום לא ניתן לשלם באמצעות כרטיס אשראי שהונפק בחו"ל.

לאחר הזנת הפרטים האישיים יש להעלות את המסמכים הדרושים לרישום כמפורט ברשימה לעיל (יש להכין קבצים של המסמכים מראש). את המסמכים המסומנים בכוכבית חובה להעלות כדי להשלים את הרישום !

לאחר ביצוע התשלום תישלח קבלה לכתובת הדואר האלקטרוני שהזנתם במהלך הרישום. 

 

תואר ראשון:

לרישום מקוון לפקולטה למוסיקה רב-תחומית - לשנת תשע"ח

לרישום מקוון לבחינות הכניסה במחול תואר ראשון - לשנת תשע"ח

לרישום מקוון לפקולטה לאמנויות הביצוע (ביצוע קלאסי) - לשנת תשע"ח

לרישום מקוון לחוג לקומפוזיציה, ניצוח וחינוך מוסיקלי - לשנת תשע"ח

לרישום מקוון לחוג לחינוך מוסיקלי - לשנת תשע"ח

רישום מקוון למועמדים במעמד "מוסיקאי מצטיין" בצה"ל – לשנת תשע"ח

  

תואר שני:

לרישום מקוון ללימודים מתקדמים (תואר שני) - לשנת תשע"ח

 

הרשמה על ידי שליחת טופס הרשמה בדואר:

המועמד ימלא טופס הרשמה בצירוף המסמכים ודמי ההרשמה אשר פורטו בטבלה לעיל. הכתובת למשלוח הטופס והמסמכים הנלווים:

האקדמיה למוסיקה ולמחול בירושלים
המזכירות האקדמית
גבעת רם
ירושלים 9190401

 

המשך התהליך:
כחודש לפני מועד הבחינה שולחת המזכירות האקדמית הזמנות אישיות למועמדים לבחינות הכניסה. במקרה של ביטול המועמדות - דמי הבחינה אינם מוחזרים, אלא אם כן קיבלה המזכירות את הודעת הביטול חודש לפני מועד הבחינה, ובמקרה זה מוחזרים 50% מדמי הבחינה. לאחר שעמדו בהצלחה במבחני הקבלה, על הסטודנטים החדשים להסדיר את רישומם עד למועד המצויין במכתב התשובה. אין האקדמיה מבטיחה לשמור מקום לסטודנטים המאחרים להסדיר את הרשמתם. ההרשמה מתבצעת בימים א' - ה', בשעות 08:30 - 12:30 במדור שכר לימוד.

תלמיד בעל מוגבלות, המבקש לקבל התאמת נגישות אישית במבחני הכניסה, כגון טופס בחינה בפורמט מיוחד, מוזמן ליצור קשר עם גב' רונית מועלם בכתובת: ronit@jamd.ac.il

 

ייעוץ להכנת המערכת:
במהלך חודש ספטמבר מוזמנים הסטודנטים אשר הסדירו את הרשמתם לאקדמיה לייעוץ כללי להכנת המערכת. הסטודנטים נרשמים לקורסים באמצעות מערכת המידע האישי לסטודנט, עד לתחילת שנת הלימודים. איחור בהרשמה לקורסים עלול לגרום לכך שלמאחרים לא יישאר מקום בקורסים אשר מספר המקומות בהם מוגבל. שינויים במערכת ניתן לבצע אך ורק במהלך השבועיים הראשונים של השנה האקדמית.

 
קבצים מצורפים: 
שתף: