דרישות להגשת מועמדות

דרישות להגשת מועמדות

לאקדמיה קשרים ענפים עם מוסדות מובילים ברחבי העולם, שאיתם היא חתומה על הסכמי שיתוף פעולה. סטודנטים הלומדים לתואר ראשון בשנים ג' וד', וכן סטודנטים הלומדים לתואר שני, העומדים בתנאי הסף, יכולים להגיש את מועמדותם ליציאה לחילופי סטודנטים.

נוהל

 1. רשאים להגיש מועמדות לחילופי סטודנטים: 
  סטודנטים לתואר ראשון בשנה השלישית (סמסטר א' או ב'), סטודנטים בשנה הרביעית (סמסטר א' בלבד).
  סטודנטים לתואר שני בשנה הראשונה (סמסטר א' או ב'), סטודנטים בשנה השנייה (סמסטר א' בלבד).
   
 2.  להגשת המועמדות יש לצרף: 
 • רמת פטור באנגלית.
 • מכתב המלצה מהמורה האישי באנגלית. 
 • קורות חיים עדכניים באנגלית. 
 • מכתב מוטיבציה באנגלית. 
 • 3 קטעים (וידאו/אודיו) מנוגדים באופיים.