לימודי תעודה במוסיקה

לימודי תעודה במוסיקה

מסלול המוסיקה - ניצוח, קומפוזיציה וביצוע - כלי וקול

תעודה מטעם היחידה ללימודי חוץ של האקדמיה למוסיקה ולמחול בירושלים בהתמחות במקצועות המוסיקה הראשיים: ניצוח, קומפוזיציה וביצוע. חווית למידה בסביבה אקדמית עם המורים הטובים ביותר בתחום. לימודים עיוניים ומעשיים, סדנאות, הרצאות ושיעורים יחידניים.

בסיום המסלול תינתן תעודה מטעם היחידה ללימודי חוץ של האקדמיה למוסיקה ולמחול בירושלים. התלמיד.ה נדרש.ת לעמוד בתקנון הלימודים של האקדמיה למוסיקה ולמחול בירושלים ובדרישות הקורסים, הכוללים הגעה לשיעורים, נוכחות מלאה והגשת מטלות, תרגילים ומבחנים בזמן. בסילבוס של כל קורס מפורטים הדרישות וחובות התלמיד.ה.

מסלולי הלימודים:

 1. ניצוח
 2. קומפוזיציה
 3. ביצוע – כלי או קול

לימודי תעודה מתקיימים בשני שלבים: שלב יסוד ושלב מתקדם.

התאמת המועמד/ת למסלולים השונים ולרמת הלימודים תיעשה על ידי צוות לימודי חוץ וסגל ההוראה באקדמיה למוסיקה ולמחול בירושלים.

היקף הלימודים בכל רמה הוא 28 ש"ש, הכוללים:

 • קורסי חובה בהיקף של 16 ש"ש (במסלול ניצוח 18 ש"ש)
 • קורסי בחירה בהיקף 12 ש"ש (במסלול ניצוח 10 ש"ש).

הלימודים מתקיימים בבניין האקדמיה למוסיקה ולמחול בירושלים ביחד עם הסטודנטים מן המניין ועל פי לוח השנה האקדמי המפורסם באתר האקדמיה למוסיקה ולמחול בירושלים.

לתלמידים תינתן גישה למתקני האקדמיה למוסיקה ולמחול בירושלים, הספרייה וחדרי האימונים (בתיאום). כמו כן, תינתן גישה למערכת Moodle.

בסיום הלימודים תוענק תעודה מטעם לימודי החוץ באקדמיה למוסיקה ולמחול בירושלים, הכוללת את המסלול אליו נרשם התלמיד (ניצוח, קומפוזיציה, כלי וקול או כללי), רמת הלימודים (מסלול יסוד או מסלול מתקדם), את מספר השעות שצבר ואת גיליון הציונים. כמו כן, יצוין שם המורה בשיעור יחידני ותחום ההתמחות.

משך הלימודים בכל שלב הוא שנה. במידת הצורך, ניתן להשלים את הקורסים שנותרו ו/או השיעורים היחידניים בשנה השנייה.

 

נוהל שכר לימוד בלימודי תעודה בקומפוזיציה, בכלי ובקול

שכר הלימוד יעמוד על 12,000 ₪ עבור כל שלב לימודים (שלב יסוד או שלב מתקדם).

בנוסף, על התלמיד/ה לקחת 28 שיעורים יחידניים בסך הכל עבור כל רמה, על פי תחום ההתמחות המבוקש (קול, כלי או קומפוזיציה) על פי הפירוט הבא:

 • 14 שיעורים בסמסטר (שיעורים שבועיים) – 4,480 ₪
 • או 7 שיעורים בסמסטר (לסירוגין פעם בשבועיים)– 2,240 ₪
  (במקרה זה סיום המסלול ברמה המבוקשת ייקח שנתיים)

 

נוהל שכר לימוד בלימודי תעודה בניצוח

שכר הלימוד יעמוד על 16,000 ₪ עבור כל שלב לימודים (שלב יסוד או שלב מתקדם).

 • שכר הלימוד כולל סדנה מעשית בניצוח (חובה)
 • שכר הלימוד אינו כולל שיעורי ניצוח יחידניים (לא חובה)

הערות:

 1. יש לקחת את סדנת הניצוח בשנה הראשונה.
 2. אנו ממליצים לסיים את המסלול בכל שלב בתוך שנה.
 3. יש לקחת זאת בחשבון בעת בניית תוכנית הלימודים שיש קורסים המתקיימים לסירוגין אחת לשנתיים.

נוהל ביטול לימודים במסגרת לימודי תעודה: לפי תקנון האקדמיה למוסיקה עבור לימודים לתואר, כפי שמפורסם באתר האקדמיה למוסיקה ולמחול בירושלים.

 

אופן התשלום

 1. בכרטיס אשראי  - עד 3 תשלומים ללא ריבית.
 2. בהעברה בנקאית (בתשלום אחד) בנק – 10 לאומי, סניף – 912 רחביה, חשבון – 28850053. 5% הנחה על שכר הלימוד למשלמים בתשלום אחד.          
  חשוב: בעת העברה חובה לציין בהערות את מס' ת. זהות של הנרשם/מת. יש לשלוח את אישור הבנק למייל external@jamd.ac.il
 3. בהרשאה לחיוב חשבון – עד 5 תשלומים ללא ריבית. יש להיכנס לאתר הבנק באינטרנט או ביישומון (אפליקציה), לבחור אפשרות "פתיחת הרשאה לחיוב חשבון" לטובת המוסד, קוד  1048 על שם האקדמיה למוסיקה ולמחול בירושלים.
 4. :  בתהליך פתיחת ההרשאה יש למלא באסמכתא או במס' לקוח את מס' ת.ז. של הנרשם/מת. באחריות הלומד להעביר למשרדי המכון את טופס הוראת הקבע חתום ומאושר ע"י הבנק במייל external@jamd.ac.il.           
 5. מימון שכר לימוד על ידי גורם חוץ – האחריות לתשלום שכר הלימוד חלה על התלמיד גם אם גורם אחר התחייב לממן את לימודיו. תלמיד ששכר הלימוד שלו ממומן במלואו או בחלקו על ידי גורם חיצוני ידאג להעביר למדור שכר לימוד כתב התחייבות רשמי מהגורם המממן לתשלום שכר הלימוד כולל מועדי ביצוע התשלום.

 

שתף: