רמת אנגלית לנרשמים

רמת אנגלית לנרשמים

בהתאם להנחיות המועצה להשכלה גבוהה יש להגיע לרמת פטור באנגלית עד לסוף השנה השניה ללימודים. מיון לרמות יעשה ע"י בחינה חיצונית (אמי"ר, אמיר"ם, פסיכומטרי).

​באקדמיה מתקיימים קורסים סמסטריאליים באנגלית החל מרמת בסיסי. פתיחת הקורסים מותנית במספר נרשמים מינימלי. 

החלוקה לרמות עפ"י ציון הבחינה:

 
פסיכומטרי/אמי"ר/אמיר"ם שם הרמה
134 ומעלה פטור
120-133 מתקדמים ב'
100-119 מתקדמים א'
85-99 בסיסי
70-84 טרום בסיסי ב'
50-69 טרום בסיסי א'
 

את תוצאות הבחינות יש לשלוח או להציג בפני גב' ענת שטרית, חדר 420, anat@jamd.ac.il , טלפון 02-6759943.