רמת אנגלית לנרשמים

רמת אנגלית לנרשמים

בהתאם להנחיות המועצה להשכלה גבוהה, כל סטודנט באקדמיה נדרש להציג את רמתו באנגלית, בהתאם למבחן אמי"ר או מבחן אמיר"ם או הבחינה הפסיכומטרית.

החלוקה לרמות עפ"י ציון הבחינה:

 
פסיכומטרי/אמיר"ם אמי"ר שם הרמה
134 ומעלה 234 ומעלה פטור
120-133 220-233 מתקדמים ב'
100-119 200-219 מתקדמים א'
85-99 185-199 בסיסי (ביניים ב')
70-84 170-184 טרום בסיסי ב' (ביניים א')
50-69 150-169 טרום בסיסי א'
 

את תוצאות הבחינות יש לשלוח או להציג בפני גב' טליה קליין, חדר 420, talya@jamd.ac.il , טלפון 02-6759943.

תוצאות אלו יקבעו את רמת האנגלית שלכם:

  1. פטור מלימודי אנגלית.
  2. רמת מתקדמים - שנת לימוד (שנה א' בלבד).
  3. רמה בינונית - שנתיים לימוד (שנים א' ב' בלבד).
  4. סטודנטים אשר יקבלו תוצאה נמוכה מרמה בינונית, יתבקשו ללמוד אנגלית בכל מסגרת שהיא במהלך השנה הראשונה ללימודיהם.

על כל החייבים בלימודי אנגלית להתחיל את לימודי האנגלית בשנה א', כאשר עד סוף שנה ב' כולם אמורים לסיים.

החל משנת-הלימודים תשפ"א, האפשרות להיבחן במבחנים למעבר מרמה לרמה מבוטלת, בהתאם להנחיות המועצה להשכלה גבוהה.
שתף: