לימודי תעודה במחול

לימודי תעודה במחול

פוקוס - בדיוק מה שחיפשת - FOCUS - Exactly What You Want

לימודי תעודה במחול עם המורים המובילים באקדמיה, התמחות והעשרה ממוקדת בטכניקות ובשיטות שונות של בלט קלאסי ומחול מודרני ועכשווי. 

בלט קלאסי - שלוש פעמים בשבוע
רמה 1 עם מאטה מוראי ימי א׳ + ג׳ + ד׳ שעה 10:45
רמה 2 עם אלכסנדר אלכסנדרוב בימי א׳ + ב׳ שעה 10:45 + בימי ה׳ 9:00 
רמה 3 עם אלכסנדר אלכסנדרוב בימי א׳ + ב׳ שעה 9:00 + בימי ה׳ 10:45
רמה 4 עם מאטה מוראי בימי א׳ + ג׳ + ד׳ שעה 9:00

מחול מודרני ורפרטואר עכשווי - פעמיים בשבוע
רמה 1 - הורטון עם אילנה שטייר בימי ב׳ + ה׳ 9:00
רמה 2 - הורטון עם אילנה שטייר בימי ב׳ + ה׳ 10:45
רמה 3 - קנינגהם עם מורן דקל בימי ב׳ + ד׳ 10:45
רמה 4 - ריליס עם שלומית פונדמינסקי בימי ב׳ + ד׳ 10:45

10% הנחה לנרשמים לשתי שיטות.

מיועד לגילאי 18+, מותנה בבדיקת התאמה לרמת הלימוד.

הקורס מקנה תעודה מטעם האקדמיה למוסיקה ולמחול בירושלים.

אופן התשלום

  1. רישום מקוון למסלול בלט קלאסי (3150 ש"ח)
  2. רישום מקוון למסלול טכניקות מחול (2100 ש"ח)
  3. בכרטיס אשראי  - עד 3 תשלומים ללא ריבית.
  4. בהעברה בנקאית (בתשלום אחד)  בנק – 10 לאומי, סניף – 912 רחביה, חשבון – 28850053.    
    חשוב: בעת העברה חובה לציין בהערות את מס' ת. זהות של הנרשם/מת. יש לשלוח את אישור הבנק למייל external@jamd.ac.il
  5. בהרשאה לחיוב חשבון – עד 5 תשלומים ללא ריבית. יש להיכנס לאתר הבנק באינטרנט או ביישומון (אפליקציה), לבחור אפשרות "פתיחת הרשאה לחיוב חשבון" לטובת המוסד, קוד 1048 על שם האקדמיה למוסיקה ולמחול בירושלים.
    בתהליך פתיחת ההרשאה יש למלא באסמכתא או במס' לקוח את מס' ת.ז. של הנרשם/מת. באחריות הלומד להעביר למשרדי המכון את טופס הוראת הקבע חתום ומאושר ע"י הבנק במייל external@jamd.ac.il.           
  6. מימון שכר לימוד על ידי גורם חוץ – האחריות לתשלום שכר הלימוד חלה על התלמיד גם אם גורם אחר התחייב לממן את לימודיו. תלמיד ששכר הלימוד שלו ממומן במלואו או בחלקו על ידי גורם חיצוני ידאג להעביר למדור שכר לימוד כתב התחייבות רשמי מהגורם המממן לתשלום שכר הלימוד כולל מועדי ביצוע התשלום.

תקנון

התאמת המועמד/ת למסלולים השונים ולרמת הלימודים תיעשה על ידי סל ההוראה במחלקה למחול באקדמיה למוסיקה ולמחול בירושלים.

הלימודים מתקיימים בבניין האקדמיה למוסיקה ולמחול בירושלים ביחד עם הסטודנטים מן המניין ועל פי לוח השנה האקדמי המפורסם באתר האקדמיה למוסיקה ולמחול בירושלים.

לתלמידים תינתן גישה למתקני האקדמיה למוסיקה ולמחול בירושלים, הספרייה וחדרי האימונים (בתיאום). כמו כן, תינתן גישה למערכת Moodle.

בסיום הלימודים תוענק תעודה מטעם לימודי החוץ באקדמיה למוסיקה ולמחול בירושלים, הכוללת את מסלול הלימודים, תחום ההתמחות ומספר השעות שנצבר.

נוהל ביטול/הפסקת לימודים

במקרה של ביטול או הפסקת לימודים, חייב/ת התלמיד/ה להודיע על כך בכתב למשרד למשרד לימודי חוץ במייל external@jamd.ac.il (יש לשמור עותק מהודעת המשלוח).

המועד הקובע לעניין חישוב החזרים או חיובי שכר לימוד בגין הפסקת לימודים, הוא תאריך קבלת ההודעה הרשמית במייל. הודעה בעל-פה על ביטול אינה מהווה הודעה כדין על הפסקת לימודים. לתשומת לבך, הפסקת לימודים אינה פוטרת מחובת תשלום שכר הלימוד.
חיוב שכר לימוד יבוצע על פי הפירוט הבא (בהרשמה לסמסטר ב' בלבד):
•         עד שבועיים מתחילת הסמסטר -  חיוב של 30% משכר הלימוד.
•         עד 4 שבועות מתחילת הסמסטר – חיוב של 60% משכר הלימוד.
•         לאחר מכן לא יינתן החזר כספי.

 

 

 

 

שתף: