הרשמה ותקנון - המכון ללימודי חוץ

הרשמה ותקנון - המכון ללימודי חוץ

אופן ההרשמה

         א.         במשרד המכון ללימודי חוץ: ד"ר ענת רובינשטיין בטלפון 052-310-1202, פקס: 02-675-9957.

         ב.         ניתן לשלוח לכתובת האימייל: external@jamd.ac.il את טופס ההרשמה המלא והחתום (סרוק).        

         ג.         באמצעות פנייה מקוונת למכון בקישור http://www.jamd.ac.il/external-studies.

 

פרטי מדור שכר לימוד

קבלת קהל בימים א'-ה' בשעות  15:30  -  08:30

לגב' רינה אינקה, טל. 02-6755937, מייל -  rinai@jamd.ac.il

לגב' רימה ליבוביץ, טל. 02-6755938, מייל - rima@jamd.ac.il

 

פרטי הרשמה לקורסים, סדנאות, מקהלה ולשיעורים יחידניים

א.      עם ההרשמה יש למסור אמצעי תשלום למשרד המכון. תשלום דמי ההרשמה יעשה באמצעות כרטיס אשראי, העברה בנקאית או הרשאה לחיוב חשבון (ניתנת לפתיחה באמצעות אתר האינטרנט של הבנק לטובת קוד מוסד 1048 האקדמיה למוסיקה ואסמכתא שהינה ת.ז.).

ב.      מחיר הקורסים, הסדנאות והשיעורים כולל 100 ₪ דמי טיפול והרשמה.

ג.       בהרשמה לקורס סמסטריאלי, יש לשלם רק עבור הסמסטר בו נערך הקורס (ניתן לפרוס ל-3 תשלומים).
בהרשמה לקורס שנתי, יש לשלם מראש עבור שנת הלימודים (ניתן לפרוס ל-6 תשלומים).

ד.      בהרשמה למקהלה, יש לשלם מראש עבור שנת הלימודים (ניתן לפרוס ל-6 תשלומים).

ה.      בהרשמה לשיעור יחידני, יש לשלם עבור סדרה של 14 שיעורים המקבילה למספר שיעורים בסמסטר אקדמי (ניתן לפרוס ל-3 תשלומים). 
שיעורים יחידניים ימומשו בשנת הלימודים בהם נרשמ/ה התלמיד/ה. שיבוץ התלמיד לשיעור יחידני יתקיים לאחר ההרשמה.

אורך השיעור היחידני: אורך השיעור היחידני מוגדר בין 45-60 דק' לפי החלטת המורה.

 

אופן התשלום

א.   בכרטיס אשראי – יש למלא את פרטי כרטיס האשראי בטופס ההרשמה.

ב.   בהעברה בנקאית (אין אפשרות לתשלומים) בנק – 10 לאומי, סניף – 912 רחביה, חשבון – 28850053
חשוב: בעת העברה חובה לציין בהערות את מס' ת. זהות של הנרשם/מת.

ג.   בהרשאה לחיוב חשבון – בעלי החשבון יכולים להקים הרשאה לחיוב חשבון. לצורך כך יש להיכנס לאתר הבנק באינטרנט, לבחור אפשרות "פתיחת הרשאה לחיוב חשבון" לטובת המוסד, קוד  1048  על שם האקדמיה למוסיקה ולמחול בירושלים.

חשוב:  בתהליך פתיחת ההרשאה יש למלא באסמכתא או במס' לקוח את מס' ת.ז. של הנרשם/מת. באחריות הלומד להעביר למשרדי המכון את טופס הוראת הקבע חתום ומאושר ע"י הבנק במייל או בפקס 02-6759956.          
מימון שכר לימוד על ידי גורם חוץ – האחריות לתשלום שכר הלימוד חלה על התלמיד גם אם גורם אחר התחייב לממן את לימודיו. תלמיד ששכר הלימוד שלו ממומן במלואו או בחלקו על ידי גורם חיצוני ידאג להעביר למדור שכר לימוד כתב התחייבות רשמי מהגורם המממן לתשלום שכר הלימוד כולל מועדי ביצוע התשלום.

 

זכאי הנחה 10%

בהרשמה לקורס נוסף תינתן הנחה של 10% עבור הקורס (בעלות נמוכה מבין שניהם). במקהלת הקיץ אין אפשרות להנחה.

 

אי-פתיחת קורס ו/או הפסקת השתתפות מצד האקדמיה למוסיקה ולמחול בירושלים

האקדמיה למוסיקה ולמחול בירושלים שומרת לעצמה את הזכות להחליט באופן בלעדי, לפי שיקול דעתה, אם לפתוח/או לקיים, ו/או להפסיק ו/או לדחות קורס/לימוד יחידני, על אף שהוצעו ללימודים במועדים מסוימים. החלטה כזאת יכולה להתקבל עקב מיעוט נרשמים ו/או סיבה אקדמית ו/או סיבה מנהלית ו/או אחרת. הנרשמים יהיו זכאים לעבור לקורס אחר הפתוח להרשמה או לקבל את הסכום ששילמו בחזרה.

 • פתיחת הקורסים תלויה במספר נרשמים.
 • הזכות לשינויים שמורה

 

שינויים בלתי צפויים בקורסים, בסדנאות ובמקהלה

במועדי המפגשים עלולים לחול שינויים עקב אילוצים בלתי צפויים. כמו כן עלול להיווצר מצב שבו לא יתאפשר לקיים מפגש אף על פי שהייתה כוונה לקיימו. במקרה זה ייקבע זמן אחר להשלמת המפגש. הזכות לשינויים שמורה.

 

נוהל החלפת קורס, סדנה או מורה לשיעורים יחידניים

         א.         בקשה להחלפת קורס או מורה לשיעורים יחידניים תוגש בכתב בלבד למכון ללימודי חוץ לכתובת המייל external@jamd.ac.il.

         ב.         המועד הקובע הינו מועד קבלת הבקשה.

 

קורסים, סדנאות ומקהלה: נוהל ביטול הרשמה ללימודים 

ביטול הרשמה/לימודים יוגש בכתב בלבד לידי גב' ענת רובינשטיין לכתובת המייל external@jamd.ac.il, לא יתקבלו הודעות ביטול טלפוניות. במידה והתלמיד/ה לא הגיע/ה לפעילות אחת או יותר אין המכון ללימודי חוץ מחויב לספק לו פיצוי כספי או אחר.

מועד קבלת בקשת הביטול

 • ביטול הרשמה עד ל- 14 יום לפני מועד תחילת הקורס, יוחזר עלות שכר הלימוד בניכוי דמי הרשמה וטיפול ע"ס 100 ₪.
 • ביטול הרשמה בתוך 14 הימים שלפני מועד פתיחת הקורס – יוחזר 75% מעלות הקורס בניכוי דמי הרשמה וטיפול ע"ס 100 ₪.      
  בקורסים ובסדנאות: ניתן לבטל השתתפות עד לאחר שני מפגשים – יוחזר 50% מעלות הקורס בניכוי דמי הרשמה וטיפול ע"ס 100 ₪.        
  מהמפגש השלישי ואילך לא יינתן החזר כספי.       
  מקהלה: ניתן לבטל השתתפות עד לאחר 3 מפגשים – החיוב יהיה רק עבור דמי הרשמה והשתתפות ע"ס 190 ש''ח. מהמפגש הרביעי ואילך לא יינתן החזר כספי.        

במקרה של הפסקת לימודים ובקשת החזר כספי עקב אילוץ בלתי צפוי וממושך, שאינו מאפשר לימודים תקינים יש לפנות מידית בכתב למכון ללימודי חוץ בצירוף מסמכים רלוונטיים. יש לשלוח את הבקשה מיד לאחר שאירע המקרה שגרם להפסקת לימודים. עניין ההחזר הכספי יידון בכל מקרה לגופו. המכון איננו מתחייב להחזיר תשלום לאחר שני מפגשים.

החזר שכר לימוד יבוצע תוך 60 יום. המועד הקובע להחזר שכר לימוד הינו מועד קבלת הביטול בכתב.

 

שיעורים יחידניים: כללי

 • השיעורים היחידניים ניתנים בכלי נגינה, בפיתוח קול ובקומפוזיציה.
 • המכון ללימודי חוץ יעמיד לרשותכם את טובי המורים במוסיקה לפיתוח המיומנויות האישיות שלכם, תוך ראיה כוללת של ההתפתחות וההתקדמות האישית שלכם.
 • הנרשם רוכש זכות ל- 14 שיעורים הניתנים מדי שבוע.       
  בתיאום עם המורה במקרים מיוחדים ניתן לקבל את השיעורים אחת לשבועיים.        
 • לא ניתן להעביר שיעורים משנה לשנה ותלמיד שלא סיים את שיעוריו לא יקבל החזר.          
  במידה ודבר זה קרה עקב סיבות מיוחדות יידון הדבר לגופו.          
 • תלמיד הנרשם באוקטובר לסמסטר בן 14 שיעורים יסיים את לימודיו עד סוף הסמסטר או עד לחודש יולי
 • תלמיד הנרשם לסמסטר שני בינואר-פברואר, יסיים את לימודיו עד לחודש יולי.
 • תלמיד הנרשם לסמסטר קיץ ממאי ועד אוגוסט (בתיאום עם המכון ועם המורה), יסיים את הלימודים עד לסוף השנה האזרחית.

 

שיעורים יחידניים: נוהל ביטול לימודים ונוהל ביטול שיעור יחידני באופן חד-פעמי מצד הלומד

 • ביטול הרשמה/לימודים יוגש בכתב בלבד לידי ד"ר ענת רובינשטיין לכתובת המייל external@jamd.ac.il, לא יתקבלו הודעות ביטול טלפוניות.
  במידה ותלמיד החליט להפסיק את לימודיו: עד ל-3 שיעורים – יוחזר שכר הלימוד בקיזוז השיעורים שנלמדו, לאחר מכן יחויב התלמיד בכל שכר הלימוד.
  הערה: שיעורים יחידניים ימומשו בשנת הלימודים בהם נרשמ/ה התלמיד/ה.
 • במידה והתלמיד/ה נדרש/ת לביטול חד-פעמי של שיעור יחידני (מכל סיבה שהיא), התלמיד/ה מתבקש/ת להודיע למורה בהקדם האפשרי ולפחות שבוע מראש. במידה והתלמיד/ה נאלץ לביטול חד-פעמי מחמת מחלה או סיבה מיוחדת, התלמיד/ה מתבקש/ת להודיע למורה לפחות 24 שעות מראש. ביטול שיעור בפרק זמן של פחות מ-24 שעות לפני השיעור יחויב בתשלום מלא.
 • במידה והמורה ביטל/ה שיעור, יוחזר השיעור לתלמיד/ה בתיאום מראש.

איחורים: במידה והתלמיד/ה מאחר/ת לשיעור, לא יוחזר זמן האיחור.

גמול השתלמות במסלול האישי

מורים ועובדי הוראה יפנו אישית אל המפקח המחוזי במשרד החינוך והתרבות להסדרת העניין מראש.

בשום מקרה של תביעה בגין הפרת הסכם, אף אחד מהצדדים לא יישא בכל נזק תוצאתי ו/או עקיף ו/או מיוחד לרבות עסקה כלשהי, אבדן השתתפות ו/או גמול ו/או זמן ו/או רווחים או בכל נזק בסכום שעולה על הסכום האמור לעיל.

 

כניסה למתחם האקדמיה למוסיקה ולמחול בירושלים – וכרטיס משתתף

הלימודים במכון ללימודי חוץ הינם בכפוף לתקנון המכון ללימודי חוץ.

כרטיס המשתתף מקנה:

 1. כניסה למתחם האקדמיה למוסיקה ולמחול בירושלים.
 2. השתתפות בשיעור/סדנה/הרצאה/מקהלה אליו/אליהם נרשמתם.
 3. כניסה חופשית לספריית האקדמיה במהלך הסמסטר אליו נרשמתם.
 4. שימוש בחדרי האימון לתלמידי שיעורים יחידניים בפסנתר ומשתתפי סדנת ג'אז,
  תיאוריה ופיתוח שמיעה בלבד
  בתנאים הבאים:

           -            בימי שישי

           -            בימי חמישי בערב החל מהשעה 19:00 (במידה והחדרים פנויים מסטודנטים)

           -            בימי ראשון בבוקר (במידה והחדרים פנויים מסטודנטים)

           -           בשעות הערב במשך השבוע (במידה והחדרים פנויים מסטודנטים, החל מהשעה 19:00)

            -           יש להישמע להוראות אנשי הביטחון והמשק

 1. כללי:
 • יש להציג את כרטיס המשתתף בכניסה לאקדמיה למוסיקה ולמחול בירושלים וכן בכניסה להרצאות.
 • יש להישמע להוראות השומר בכניסה לאקדמיה למוסיקה ולמחול בירושלים.
 • אין להעביר כרטיס זה לאדם אחר.
 • המכון ללימודי חוץ שומר את הזכות לקבלת הכרטיס בחזרה.
 • כרטיס זה אינו מאפשר כניסה לרכב.

בכל שאלה ובקשה ניתן לפנות אלינו במספר 052-310-1202

 

הערות

 • הזכות לשינויים שמורה
 • יתכנו שינויים בזמני הקורסים
 • פתיחת הקורסים והסדנאות תלויה במספר משתתפים
 • ההרשמה והפעילות בכפוף לתקנון המכון ללימודי חוץ
 • 10% הנחה לנרשמים לקורס/סדנא נוספים (הזול מביניהם)
 • לעובדי האקדמיה למוסיקה ולבני זוגם – הנחה 15% בקורסים, בסדנאות ובמקהלה (לא כולל שיעורים יחידניים)
שתף: