מכרז פומבי לביצוע עבודות מיזוג אוויר בבניין האקדמיה הגבוהה

מכרז פומבי לביצוע עבודות מיזוג אוויר בבניין האקדמיה הגבוהה

האקדמיה למוסיקה ולמחול בירושלים (ע"ר) מודיעה בזאת על עריכת מכרז פומבי להגשת הצעות לביצוע עבודות מיזוג אוויר בקמפוס האקדמיה למוסיקה ולמחול בירושלים בבניין האקדמיה הגבוהה. 

1. עיון במסמכי המכרז: החל ממועד פרסום המכרז ניתן יהיה לעיין במסמכי המכרז באתר האינטרנט של המזמינה שכתובתו: www.jamd.ac.il.
2. המועד אחרון להגשת הצעות: את ההצעה במכרז יש להגיש במעטפה סגורה, עליה ירשם: "מכרז עבודות מיזוג אוויר" (בלבד) לתוך תיבת המכרזים שבמשרדי המזמינה קומה 5, חדר 516, שבקמפוס גבעת רם ירושלים, במעטפה סגורה וחתומה, לא יאוחר מיום 15.3.17 בשעה 12:00. לא ניתן יהיה להגיש את מסמכי המכרז לאחר מועד זה.

 

الأكاديمية للموسيقى والرقص في القدس (جمعية مسجلة) تعلن بهذا عن إقامة مناقصة علنية لتقديم عروض لتنفيذ أعمال تكييف في حرم الأكاديمية للموسيقى والرقص في القدس (جمعية مسجلة) في بناية الأكاديمية العليا.
1. الاطلاع على مستندات المناقصة: يمكن الاطلاع على مستندات المناقصة على موقع الانترنت التابع للمتوجهة على عنوان: www.jamd.ac.il ابتداءا من موعد نشر المناقصة.

2. الموعد الأخير لتقديم العروض: يجب تقديم العروض في المناقصة في مغلف مغلق, والتي سجل عليها: "مناقصة أعمال تكييف" (فقط) إلى داخل صندوق المناقصات المتواجد في مكاتب المتوجهة, طابق 5, غرفة 516, في حرم جيفعات رام القدس في مغلف مغلق وموقع, حتى موعد أقصاه 15.03.2017 الساعة 12:00. لا يمكن تلقي مستندات المناقصة بعد هذا الموعد.

 

תאריך פרסום המכרז: 
13.2.2017
תאריך סגירה: 
30.3.2017
תחום: 
מצב המכרז: 
שתף: