שכר לימוד לתש"פ

שכר לימוד לתש"פ

סטודנטים יקרים !

מצ"ב תקנון שכר-הלימוד לשנת-הלימודים תש"ף, 2019-2020.

 

מקדמת שכר לימוד (מהווה תנאי להרשמה ללימודים ותקוזז מתשלום שכ"ל השנתי)

לימודי תואר ראשון – 2,500 ₪

לימודי תואר שני –     3,400 ₪

ניתן לשלם ב:

  • המחאה לפירעון מיידי לפקודת האקדמיה
  • העברה בנקאית לחשבון האקדמיה: בנק – 10 לאומי, סניף – 912 רחביה, חשבון – 28850053
    (חובה בעת העברה בהערות לציין את מס' ת. זהות של הסטודנט/ית)
  • תשלום באמצעות כרטיס אשראי באתר האינטרנט של האקדמיה.

 

סטודנט שישלם מראש מלוא שכר-הלימוד, עד ה-26 בספטמבר 2019,

-          בהעברה בנקאית, בשובר פיקדון צבאי או בהמחאה לפירעון מידי, יזכה להנחה בשיעור 2.5%.

-          למשלמים באמצעות כרטיס אשראי תינתן הנחה בשיעור של 1.5% בלבד.

 

הוראת קבע בנקאית – הרשאה לחיוב חשבון

המשך תשלום שכר-הלימוד יתבצע באמצעות הוראת קבע בנקאית, התקפה למשך כל שנות לימודיו של הסטודנט ועוברת אוטומטית משנה לשנה. את טופס הוראת הקבע ניתן להוריד מאתר האקדמיה: https://www.jamd.ac.il/sites/default/files/jamd_new_horaat_keva_a11y.pdf

לתשומת לבכם!  בעל החשבון יכול להקים הרשאה לחיוב חשבונו, לטובת האקדמיה למוסיקה ולמחול בירושלים, באמצעות אתר האינטרנט של הבנק, לצורך כך יש להיכנס לאתר הבנק שלכם, לבחור אפשרות פתיחת/הקמת הרשאה חדשה לחיוב חשבון ולפעול לפי ההוראות המופיעות בפניכם.

 

קוד מוסד - 1048

מס' אסמכתא או לקוח בחברה -  מס' ת.ז. של הסטודנט.

 

באחריות הסטודנט להעביר למדור שכר לימוד, בפקס או במייל, את טופס הוראת קבע החתום ומאושר ע"י הבנק.

גב' רימה לייבוביץ  02-6759938      rima@jamd.ac.il

גב' רינה אינקה     02-6759937      rinai@jamd.ac.il

פקס: 02-6759956

 

קבלת קהל במדור שכר לימוד

בימים א'-ה' בשעות  15:30  -  08:30

 

מועדי תשלום שכר-הלימוד

01.07.19 – 50% מקדמת שכ"ל

01.08.19 - 50% מקדמת שכ"ל

15.09.19 – השלמה ל-25% מהיקף שכ"ל השנתי+ ועד סטודנטים.

01.11.19 – תשלום מס' 1 מתוך 7 תשל' הנותרים + דמי אבטחה ושירותים.

החל מה-01.12.19 – 6 תשלומים חודשים רצופים.

 

תשלום שכר-לימוד באמצעות פיקדון ע"פ חוק קליטת חיילים משוחררים

המעוניינים להשתמש בכספי הפיקדון לתשלום שכר-הלימוד מתבקשים לפנות למדור שכר-לימוד, על מנת לקבל שובר לתשלום.

להשלמת התהליך יש לפנות לאחד מסניפי בנק הפועלים או בנק לאומי.

 

תשלום שכר-לימוד (לא כולל תשלומים נלווים) באמצעות התחייבות מנהל הסטודנטים של משרד הקליטה

עולה חדש הזכאי למימון מטעם משרד הקליטה חייב להעביר למדור שכ"ל של האקדמיה כתב זכאות רשמי שהונפק מגורם זה. תשלום מלא על ידי גוף מממן לא פוטר את הסטודנט מחובת תשלומים נלווים (ועד סטודנטים + דמי אבטחה ושירותים).

 

 

בברכת שנה טובה ופורייה

מדור שכר לימוד

האקדמיה למוסיקה ולמחול בירושלים

 

 

שתף: