שכר לימוד לתשע"ט

שכר לימוד לתשע"ט

סטודנטים יקרים !

לקראת פתיחת שנת הלימודים תשע"ח 2018-2019, הרינו להביא לידיעתכם:

שכר הלימוד לתלמידים הלומדים לקראת תואר ראשון עומד על סך 10,207 ₪ (צמוד למדד יולי 2018). 

שכר הלימוד לתלמידי תואר שני עומד על סך 13,794 ₪ (צמוד למדד יולי 2018).

תקנון שכר הלימוד המצ"ב בסוף העמוד כולל מידע על גובה שכר הלימוד ואופן התשלום לשנת הלימודים תשע"ט. הנך מתבקש/ת לקרוא בעיון את ההסברים וההוראות ולנהוג על פיהם. כי אי הכרת התקנון והכללים הנוגעים להסדרי שכ"ל, אינה פוטרת את הסטודנט מעמידה בהם.

 

תשלום שכר הלימוד

תשלום שכר-הלימוד יתבצע באמצעות הוראת קבע בנקאית בלבד, התקפה למשך כל שנות לימודיו של הסטודנט ועוברת אוטומטית משנה לשנה. את טופס הוראת הקבע ניתן להוריד מאתר האקדמיה
לתשומת לבכם! בעל החשבון יכול להקים הרשאה לחיוב חשבונו, לטובת האקדמיה למוסיקה ולמחול בירושלים, באמצעות אתר האינטרנט של הבנק, לצורך כך יש להיכנס לאתר הבנק שלכם, לבחור אפשרות פתיחת/הקמת הרשאה חדשה לחיוב חשבון ולפעול לפי ההוראות המופיעות בפניכם.
קוד מוסד – 1048 מס' אסמכתא או לקוח בחברה - מס' ת.ז. של הסטודנט.
באחריות הסטודנט להעביר למדור שכר לימוד, בפקס או במייל, את טופס הוראת קבע החתום ומאושר ע"י הבנק.

 

תשלום מלוא שכר הלימוד

  • סטודנט שישלם מראש מלוא שכר-הלימוד השנתי בתכנית מלאה, עד ה- 5 באוקטובר 2018, במזומן, בהעברה בנקאית, בשובר פיקדון צבאי, או בהמחאה לפירעון מיידי, יזכה להנחה בשיעור 2.5%.
  • למשלמי מלוא שכר הלימוד באמצעות כרטיס אשראי תינתן הנחה בשיעור של 1.5% בלבד. התשלום אינו כולל חיוב בגין לימודי אנגלית באקדמיה.

 

פיקדון עפ"י חוק קליטת חיילים משוחררים

סטודנטים המעוניינים להשתמש בכספי הפיקדון לתשלום שכר-הלימוד (לא כולל תשלומים נלווים) מתבקשים לפנות למדור שכר-לימוד, על מנת לקבל שובר לתשלום.
להשלמת התהליך יש לפנות לאחד מסניפי בנק הפועלים, או בנק לאומי.

 

לבירור בנושאי שכר הלימוד, יש לפנות למדור שכר לימוד ותשלומים

בימים א'-ה' בשעות 15:30-08:30

טלפונים:

גב' רימה ליבוביץ  02-6759938      rima@jamd.ac.il

גב' רינה אינקה     02-6759937     rinai@jamd.ac.il

פקס: 02-6759956

           

 

בברכת שנה טובה ופורייה

מדור שכר לימוד           

האקדמיה למוסיקה ולמחול בירושלים

 

 

שתף: