שכר לימוד לתשע"ח

שכר לימוד לתשע"ח

סטודנטים יקרים !

לקראת פתיחת שנת הלימודים תשע"ח 2017-2018, הרינו להביא לידיעתכם:

שכר הלימוד לתלמידים הלומדים לקראת תואר ראשון עומד על סך 10,066 ₪ (צמוד למדד יולי 2017). 

שכר הלימוד לתלמידי תואר שני עומד על סך 13,603 ₪ (צמוד למדד יולי 2017).

תקנון שכר הלימוד המצ"ב בסוף העמוד כולל מידע על גובה שכר הלימוד ואופן התשלום לשנת הלימודים תשע"ח. הנך מתבקש/ת לקרוא בעיון את ההסברים וההוראות ולנהוג על פיהם. כי אי הכרת התקנון והכללים הנוגעים להסדרי שכ"ל, אינה פוטרת את הסטודנט מעמידה בהם.

 

דרכי תשלום שכר לימוד

יש שלוש דרכים להחתמת הבנק על הוראת הקבע:

1. הורדת טופס הוראת קבע (מצורף בסוף דף זה) והגעה פיזית לסניף הבנק של בעל החשבון לצורך קבלת האישור.

2.  בלי טופס !  יש לגשת לבנק ולומר לפקיד שרוצים להקים הרשאה לחיוב חשבונכם לטובת המוסד קוד 1048 על שם האקדמיה למוסיקה ולמחול בירושלים. הפקיד יוכל להקים את ההרשאה לחיוב החשבון באותו רגע.  

3.  אפשר גם באינטרנט!  בעל החשבוןיכול להקים בעצמו הרשאה. לצורך כך יש להיכנס לאתר הבנק שלכם באינטרנט, לבחור אפשרות פתיחת הרשאה לחיוב חשבון ולפעול לפי ההוראות המופיעות בפניכם.  

חשוב לציין: בתהליך פתיחת ההרשאה, אסמכתא או מס' לקוח =  מס' ת.ז. של הסטודנט.

תשלום בהוראת קבע מאפשר פריסת תשלומים ללא ריבית. 

אי-הסדרת התשלומים במועדם תגרור חסימת כניסה לאזור האישי במערכת המידע לסטודנט.

 

תשלום מלוא שכר הלימוד

  • סטודנט שישלם מראש מלוא שכר-הלימוד השנתי בתכנית מלאה, עד ה- 15 בספטמבר 2017, במזומן, בהעברה בנקאית, בשובר פיקדון צבאי, או בהמחאה לפירעון מיידי, יזכה להנחה בשיעור 2.5%.
  • למשלמי מלוא שכר הלימוד באמצעות כרטיס אשראי תינתן הנחה בשיעור של 1.5% בלבד. התשלום אינו כולל חיוב בגין לימודי אנגלית באקדמיה.

 

פיקדון עפ"י חוק קליטת חיילים משוחררים

 

סטודנטים המעוניינים להשתמש בכספי הפיקדון לתשלום שכר-הלימוד (לא כולל תשלומים נלווים) מתבקשים לפנות למדור שכר-לימוד, על מנת לקבל שובר לתשלום.
להשלמת התהליך יש לפנות לאחד מסניפי בנק הפועלים, או בנק לאומי.

 

עולים חדשים הממומנים ע"י מנהל הסטודנטים

חייבים להעביר למדור שכ"ל בתחילת השנה כתב זכאות רשמי לשנת הלימודים תשע"ז. סטודנט אשר לא פנה למדור שכ"ל יחויב בתשלום המקדמה באופן אוטומטי.

 

לבירור בנושאי שכר הלימוד, יש לפנות למדור שכר לימוד ותשלומים

בימים א'-ה' בשעות 15:30-08:30

טלפונים:

גב' רימה ליבוביץ  02-6759938      rima@jamd.ac.il

גב' רינה אינקה     02-6759937     rinai@jamd.ac.il

פקס: 02-6759956

           

 

בברכת שנה טובה ופורייה

מדור שכר לימוד           

האקדמיה למוסיקה ולמחול בירושלים

 

 

שתף: