home

אירועים

פורום תיאורטיקנים - עם ברק טל
13 דצמבר, 14:30
אולם 304
13 דצמבר, 19:00 עד 14 דצמבר, 21:00
אולם אפיק, בניין האקדמיה
13 דצמבר, 20:00
אולם נבון, קמפוס גבעת רם
18 דצמבר, 11:00 עד 20 דצמבר, 17:00
בניין האקדמיה, אולמות שונים
19 דצמבר, 12:00
בניין האקדמיה, קמפוס גבעת רם
1 ינואר, 16:00
אולם 221

חדשות