התמחות (סטאז')

התמחות (סטאז')

כללי:

סדנת ההתמחות מכוונת במטרת לסייע לבוגרי לימודי ההוראה במוסיקה ובמחול להשתלב במערכת החינוך ולצמוח בה. המתמחה מקבל ליווי על ידי מנחים מקצועיים , ומפגשי הסדנה מהווים סביבה שיתופית ותומכת בעזרת עמיתים הלומדים על ידי שילוב מעשי ותיאורטי בתחום . הסדנה מעניקה מקום בטוח לשיח, שיתוף אתגרים והצלחות ,התמודדות כפרחי הוראה, חשיבה יצירתית ומציאת פתרונות.

סדנת ההתמחות באקדמיה למוסיקה ולמחול ייחודית בתפיסתה הערכית, התומכת ומטפחת את המורה אמן.

סדנת הסטאז' כוללת 18 מפגשים המתקיימים בימי שישי בשעות 9:00-12:15, פרט ל-3 מפגשים המתקיימים שימי שלישי (זום) מטעם אגף ההתמחות – משרד החינוך.
מסגרת המפגשים: פנים מול פנים וזום. 
פירוט התכנים מסגרת המפגשים כולל שעות, מופיע בתוכנית המפגשים תשפ"ד.
פתיחת סדנת הסטאז' מותנית במספר מינימלי של נרשמים.

מנחי הסדנאות:

מנחת סדנת מוסיקה ורכזת התמחות: גב' ליליאן לאופר, טל. 054-4784966, דוא"ל: lilaufer66@gmail.com

מנחת סדנת מוסיקה- פרופ' ורוניקה כהן

מנחת סדנת מחול- מיכל הרשקוביץ

תאריכי המפגשים בתשפ"ד:

2023: 8/9, 13/10, 27/10, 7/11, 10/11, 24/11, 1/12, 5/12, 22/12
2024: 5/1, 19/1, 30/1, 16/2, 1/3, 15/3, 5/4, 10/5, 24/5

סילבוס:

לצפייה בסילבוס לתשפ"ד >

תכנית מפגשים:

לצפייה בתכנית המפגשים >

דמי הרשמה:

 • יש לפנות למדור שכר לימוד של  האקדמיה על מנת לשלם את דמי ההרשמה על סך 250 ש"ח לבוגרי האקדמיה ו-400 ש"ח לבוגרי מוסדות לימוד אחרים. לאחר התשלום יש לשלוח את הקבלה לרכזת ההתמחות - ליליאן לאופר, לכתובת: lilaufer66@gmail.com.
 • דמי הרישום לא יוחזרו בכל מקרה. סטודנט הלומד במקביל לתואר באקדמיה למוסיקה ולמחול בירושלים, פטור מתשלום דמי רישום. 
 • מדור שכר לימוד : רימה לייבוביץ: 02-6759938  rima@jamd.ac.il, >רינה אינקה: 02-6759937  rinai@jamd.ac.il

התמחות:

התמחות בהוראה מתבצעת בשנת העבודה הראשונה ומיועדת לבוגרי מסלול ללימודי תעודת הוראה. שנה זו מאופיינת כשנת הוראה הראשונה בבתי הספר כאשר המורה המתמחה מקבל ליווי ותמיכה מקצועית לצורך השתלבות מיטבית למערכת החינוך .

בסיום שנת סטאז' ובעמידה בהצלחה בדרישותיה, תהיו זכאים לרישיון לעיסוק בהוראה כדי שתוכלו להיות מועסקים במערכת החינוך כמורים מן המניין.

מי יכול להתחיל את שנת ההתמחות?

 • סטודנט לתעודת הוראה שסיים את כל חובות ההתנסות וסיים לפחות 80% מלימודי תעודת ההוראה והתואר.
 • השתתף ועבר קורס מד"א.

מה כוללת שנת ההתמחות?

 • עבודת הוראה בבית ספר המוכר להתמחות (סטאז')
 • עבודת הוראה בהיקף של שליש משרה לפחות, בתחום הדעת אליו הוכשרת ובשכבת הגיל אליה הוכשרת.
 • עבודת ההוראה הינה בשעות תקן , ובמסגרת תוספתית המאושרת לסטאז', ובשכר מלא
 • משך העבודה הינו לפחות חצי שנה רצופה
 • עבודת ההוראה הפרונטלית תיעשה בכיתות בהן לפחות 15 תלמידים
 • חניכה של מורה חונך מוסמך על פי תחום הדעת – מפגש חניכה שבועי בן שעה
 • עמידה בהצלחה בתהליך שתי הערכות שמתקיימות במהלך שנת הסטאז'.
 • השתתפות בסדנת התמחות (60 ש"ש)
 • להירשם לסדנת סטאז' באחד המוסדות האקדמיים. מומלץ להירשם לסדנה על פי תחום הדעת אליו הוכשרת.

רשימת דרישות לשנת ההתמחות >

היקף משרה להתמחות

היקף משרה להתמחות באופק חדש ובעוז לתמורה הוא שליש משרה לפחות. אתם המתמחים אחראים לדאוג לכך שעבודתכם תהיה בהיקף זה. אם יתברר בהמשך כי לא מדובר בשליש משרה, לא תוכר שנת ההתמחות.

היקף משרה באופק חדש בבתי ספר יסודיים ובחטיבות הביניים: 12 ש"ש. העסקה בהיקף קטן יותר לא נחשבת התמחות. משרה באופק חדש כוללת שלושה מרכיבים:

שעות פרונטליות – (8 ש"ש) הוראה במליאת הכיתה.

שעות פרטניות – ( 2 ש"ש) הוראת קבוצה של 5-1 תלמידים.

שעות שהייה - (2 ש"ש) פגישות עבודה עם החונך, פגישות עם הצוות, מפגשים פרטניים עם הורים, הכנת חומרי למידה ובדיקת עבודות ומבחנים

היקף משרה בעוז לתמורהבחטיבה העליונה היקף המשרה להתמחות הוא שליש משרה: 13.5 שעות שבועיות. העסקה בהיקף קטן יותר לא תיחשב התמחות. משרה בעוז לתמורה כוללת שלושה מרכיבים:

שעות פרונטליות – (8 ש"ש) שעות הוראה בכיתה, שעות הכנה לבגרות ושעות תפקיד אחרות.

שעות פרטניות – ( 2 ש"ש) הוראת קבוצה של 5-1 תלמידים.

שעות תומכות הוראה – ( 3 ש"ש) פגישה עם החונך, ישיבות עבודה, השתלמויות צוות, שיחות עם הורים, הכנת חומרי הוראה, בדיקת עבודות ומבחנים.

מסגרות העסקה מוכרות להתמחות

התמחות בהוראה היא עבודה בהעסקה ישירה ובשעות הוראה תקניות על ידי משרד החינוך או על ידי בעלויות בחינוך העל-יסודי או בחינוך המוכר שאינו רשמי (מוכש"ר). ההתמחות אפשרית בשכבת הגיל הקדם-יסודי, היסודי, חטיבת הביניים והעל-יסודי, בכל מקצועות ההוראה שהוכשרתם אליהם. 

היקף משרה שלא ברפורמה

מתמחה שלא השתלב באחת הרפורמות ומועסק במסגרת כמו תל"ן, היקף שליש משרתו בהוראה יהיה 10 שעות הוראה ביסודי ובקדם-יסודי ו-8 שעות הוראה בעל-יסודי.

רשימת הגופים שאושרו להם מסגרות תוספתיות לשנת תשפ"ג >

חיפוש עבודה:

חונכות:

החונך מלווה את המתמחה ברציפות במשך כל שנת עבודתו הראשונה בהוראה, על כל היבטיה. הוא מספק למתמחה תמיכה מקצועית, חברתית ורגשית, מעריך את התפתחותו המקצועית ומסייע לו להיקלט בסביבת העבודה הספציפית בדרך של הצמחת היכולות החיוניות לו במילוי תפקידו, כהמשך לתהליך הכשרתו לקראת הכניסה למקצוע.

החונך יערוך מפגשים קבועים עם המתמחה בשעה קבועה במערכת, ויקיים עימו קשר אישי מקצועי שוטף; יצפה בשני שיעורים לפחות בכל מחצית שנה בתיאום מראש עם המתמחה; יקיים שיחת משוב בעקבות כל צפייה, יתעד את התצפיות ויערוך שיחות משוב לצורך הערכת המתמחה; החונך הוא שותף פעיל בתהליך ההערכה של המתמחה על שני שלביו: "משוב אמצע שנה" ו"הערכה מסכמת". החונך יתעד בכתב את המשוב על עבודת המתמחה, ובכלל זה יכתוב דוחות צפייה בשיעוריו. מנהל בית הספר או המפקחת על גני הילדים ממנה את החונך. כל חונך יכול לחנוך עד שלושה מתמחים. 

על כל מתמחה לבחור מתמחה על פי הנחיות רכז ההתמחות.

רשימת חונכים מוסמכים – מחול

רשימת חונכים מוסמכים – מוסיקה 

קישורים חשובים: