מעונות (מחירים מעודכנים לתשע"ו)

מעונות (מחירים מעודכנים לתשע"ו)

סטודנטים באקדמיה יכולים לקבל מעונות:

1. ב"כפר הסטודנטים" שבהר הצופים:

תלמידי מכללות בדירות 5 חדרים בכפר הסטודנטים (יחיד בחדר) שכר דירה 1466 ₪ לחודש

2. מעונות "רזניק" בהר הצופים- מספר המקומות מוגבל וכל המקדים להירשם - זוכה!

חדר זוגי - שכר דירה 984 ₪ לחודש.
יחיד בחדר - 1477 ₪ לחודש.

ההרשמה למעונות מתבצעת במזכירות האקדמית, אצל גב' רונית מועלם, בחדר 421 בימים א'-ה', בשעות 12:00-14:00 ,
טל' 02-6759941, ronit@jamd.ac.il. התעריפים צמודי מדד ועשויים להשתנות לקראת פתיחת שנת הלימודים. 

ההרשמה - רק לאחר ביצוע ההרשמה לאקדמיה ובהצגת קבלה לתשלום המקדמה לשכר הלימוד.

הערות:
1. תעריפי שכר הדירה מעודכנים לחודש מאי 2015 וצמודים למדד המחירים לצרכן.
2. תעריפי שכר דירה ב"כפר הסטודנטים" לא כוללים צריכות + ארנונה.
3. ברזניק: התעריף אינו כולל ארנונה.

 

למידע נוסף יש לפנות ישירות למשרדי כפר הסטודנטים, בטל' 02-5882356, 02-5882358.

שתף: