מכרז למשרת מורה לויולה

מכרז למשרת מורה לויולה

האקדמיה למוסיקה ולמחול בירושלים מודיעה על פתיחת מכרז למשרת מורה לויולה בפקולטה לאמנויות הביצוע, המחלקה לכלי מיתר החל משנת הלימודים 2015-2016. מועמדים בעלי קריירה בינלאומית כמבצעים ובעלי ניסיון בהוראה מוזמנים לגשת למכרז. תינתן עדיפות לבעלי תארים אקדמיים מתקדמים. ידיעת השפה העברית – יתרון.
 
היקף המשרה והמסלול האקדמי יקבעו על פי נתוני המועמד/ת.
 
המועמדים מתבקשים לשלוח לאקדמיה את המסמכים הבאים:
 
1.     קורות חיים באנגלית
2.     העתקי תעודות, תארים ופרסים
3.     שמות ופרטי התקשרות של 3 ממליצים, מוסיקאים בעלי שם עולמי
4.     מכתב כתוב על ידי המועמד המסכם את תרומתו האפשרית לאקדמיה למוסיקה ולמחול בירושלים בתחום הוראת הויולה. מומלץ למועמדים להציע מספר קורסים אקדמיים במוסיקה שהם מעוניינים ומסוגלים ללמד ( לשם דוגמא: ספרות הכלי, תיאוריה מוסיקלית, וכ"ו).
5.     מומלץ לצרף DVDאו קישוריות עדכניים בנגינת המועמד, המכיל יצירות מסגנונות שונים.

את החומר יש לשלוח לכתובת הבאה:

פרופ' ליחי בן דיין, ראש המחלקה לכלי מיתר
בכתובת דוא"ל: violasearch@jamd.ac.il
האקדמיה למוסיקה ולמחול, ירושלים
קמפוס גבעת רם ,
ירושלים, 91904
ישראל

על המועמדים לדאוג לכך שהחומר יגיע לאקדמיה עד לתאריך  23לינואר, 2015.

בחינת המועמדים תיערך בכמה שלבים. בשלב הראשון של התהליך יערך מיון על פי החומר הכתוב שנשלח על ידי המועמדים. השלב השני יערך החל מהשבוע האחרון של חודש פברואר, 2015.

לשלב השני בתהליך המיון יוזמנו מספר מועמדים. שלב זה יורכב מכמה חלקים, כמפורט להלן:
1.      רסיטל מוסבר בן 30 דקות בנגינת המועמד. 
2.      ראיון אישי עם חברי ועדת הקבלה.
3.      כיתת אמן עם 2 תלמידים.

אין האקדמיה מתחייבת לקבל מועמד כלשהו מבין המועמדים.
הוצאות הנסיעה ושהייה בישראל יחולו על המועמדים עצמם.
 

תאריך פרסום המכרז: 
12.4.2014
תחום: 
מצב המכרז: 
שתף: