ביצוע עבודות מיזוג אוויר בבניין האקדמיה הגבוהה

ביצוע עבודות מיזוג אוויר בבניין האקדמיה הגבוהה

האקדמיה למוסיקה ולמחול בירושלים (ע"ר) מודיעה בזאת על עריכת מכרז פומבי להגשת הצעות לביצוע עבודות מיזוג אוויר  בקמפוס האקדמיה למוסיקה ולמחול בירושלים (ע"ר) בבניין האקדמיה הגבוהה

1.  תשלום דמי השתתפות במכרז: ניתן להגיש הצעה במכרז תמורת תשלום דמי השתתפות במכרז בסך של 400 ש"ח (שלא יוחזרו), באמצעות תשלום במזומן או בהמחאה לפקודת האקדמיה למוסיקה ולמחול בירושלים (ע"ר), מיום פרסום המכרז ועד ליום 21.05.2015 בין השעות 08:30-15:00, במשרדי ההנהלה, בקמפוס המזמינה שבגבעת רם, ירושלים, קומה 5, חדר 516.

2.  המועד אחרון להגשת הצעות: את ההצעה במכרז יש להגיש במעטפה סגורה, עליה ירשם: "מכרז עבודות מיזוג אוויר" (בלבד) לתוך תיבת המכרזים שבמשרדי המזמינה, קומה 5, חדר 516, שבקמפוס גבעת רם ירושלים, במעטפה סגורה וחתומה, לא יאוחר מיום  08.06.15 בשעה 12:00. לא ניתן יהיה להגיש את מסמכי המכרז לאחר מועד זה.

الأكاديمية للموسيقى والرقص في القدس (ج.م) تعلن بهذا عن إجراء مناقصة علنية لتقديم عروض لتنفيذ أعمال تكييف الهواء في حرم الأكاديمية للموسيقى والرقص في القدس (ج.م) في بناية الأكاديمية العالية

1.    دفع رسوم المشاركة بالمنقاصة: بالإمكان تقديم عرض في إطار المناقصة مقابل دفع رسوم المشاركة بالمناقصة وقيمتها 400 ش.ج (غير مستردة)،من خلال الدفع نقدا أو بواسطة شيك لأمر الأكاديمية للموسيقى والرقص في القدس (ج.م)، ابتداء من يوم نشر المناقصة وحتى تاريخ 21.05.2015 بين الساعات 08:30-15:00، في مكاتب الإدارة، في حرم المُعلِنةفي جفعات رم، القدس، الطابق الخامس، غرفة رقم 516.

2.  آخر موعد لتقديم العروض: يجب تقديم العرض في مغلف مغلق، يكتب عليه: "مناقصة أعمال تكييف الهواء" (فقط) عبر صندوق المناقصات الموجود في مكاتب المُعلِنة الطابق الخامس، غرفة رقم 516، في حرم جفعات رم - القدس، في مغلف مغلق ومختوم، حتى موعد أقصاه يوم 08.06.15 الساعة 12:00 . لن يكون بالإمكان تقديم مستندات المناقصة بعد هذا الموعد.

מסמכי המכרז - مستندات المناقصة:

תאריך פרסום המכרז: 
12.5.2015
מצב המכרז: 
שתף: