בקשה למלגה סוציו-אקונומית לתש"פ

בקשה למלגה סוציו-אקונומית לתש"פ

הגשת בקשה לקבלת מלגה:

1. הגשת הבקשה מתבצעת בתש"פ דרך טופס מקוון בפורטל הסטודנט. יש להיכנס בפורטל ללשונית "אפשרויות נוספות" –>"מלגות" –>"מלגת האקדמיה". הבקשות יתקבלו רק דרך טופס זה. 

2. חשוב להכין מראש קבצים שצריך לצרף לבקשה: צילום תעודת זהות כולל ספח ושלושה תלושי שכר חירונים שלכם ושל ההורים. אפשר לצרף אישורים נוספים הנוגעים למצבכם הכלכלי. 

3. יש לקרוא בעיון את ההוראות בראש כל דף בטופס המקוון.

4. יש להגיש את הבקשות עד יום ראשון, 22/12/19 (כולל). לא יבדקו בקשות לאחר מועד זה.

 

תנאים: 

* מועמדות למלגה תישקל רק על בסיס בקשה שתוגש עד למועד סגירת הגשת הבקשות ובצירוף כל הטפסים והמסמכים הנדרשים.

* מלגות סוציו-אקונומיות מהוות זיכוי באחוז מסוים (15% - 30%) של שכר הלימוד באקדמיה. לא ניתנות מלגות מחייה.

* הבקשה למלגה הסוציו-אקונומית תדון אם ההכנסה לנפש נמוכה מ-3000 ₪.

* סטודנטים שנה א' בד"כ לא זכאים למלגה פרט למקרים חריגים.

* סטודנטים שלימודיהם מסובסדים ע"י גורם חיצוני (משרד הביטחון, משרד לקליטת עליה, ביטוח לאומי, מפעל הפיס וכו') אינם זכאים למלגה.

* סטודנטים שנה א' שמקבלים 100% שכר לימוד מהצבא לא רשאים להגיש בקשה למלגה.

* סטודנט שקיבל מלגה סוציו-אקונומית בשנת הלימודים הקודמת בקשתו תישקל, אך אין זה מחייב שגם השנה יהיה זכאי למלגה.

* כל מלגה מגורם אחר (קרנות פרטיות, עמותות וכו') דורשת הצהרה. במקרה של אי דיווח על מלגות מגורמים אחרים תבוטל המלגה מטעם האקדמיה.

* במהלך לימודיו באקדמיה תלמיד זכאי למלגה לא יותר מ-4 שנים.

* במידה והמלגה מאושרת, קבלת הכסף מותנית במילוי תנאי הקרן/התורם במלואם (השתתפות בטקס, הופעה, מכתב דיווח ותודה וכד').

 

לשאלות והבהרות:

על המלגה והתנאים:

ronit@jamd.ac.il ; students.dean@jamd.ac.il

הסברים טכניים: 

yuval@jamd.ac.il

שתף: