בקשה למלגה על בסיס צורך כלכלי לשנת הלימודים תשפ"ה

בקשה למלגה על בסיס צורך כלכלי לשנת הלימודים תשפ"ה

מועדים: 

  1. מועד ראשון ההרשמה למלגה יפתח ב 15.7.2024 ויסתיים ב 15.9.2024 בחצות.
  2. לנרשמים לסמסטר ב' או למאחרים להרשם בזמן יפתח מועד ב' להגשת בקשות למלגות כלכליות ב 15.12.24 עד ה- 15.1.25 בחצות.

    תשובות למועד זה צפויות להתקבל עד אמצע פברואר.

הגשת בקשה לקבלת מלגה:

  1.  הגשת הבקשה מתבצעת בתשפ"ה דרך טופס מקוון בפורטל הסטודנט החדש. יש להיכנס ללשונית "אפשרויות נוספות" –>"מלגות" –>"מלגת האקדמיה". הבקשות יתקבלו רק דרך טופס זה. 
  2.  לקראת ההגשה חשוב להכין מראש קבצים שצריך לצרף לבקשה:
  • צילום תעודת זהות כולל ספח (חובה)
  • צילום דפי חשבון בנק של הסטודנט.ית משלושת החודשים האחרונים (חובה)
  • מכתב נלווה למלגה (חובה)

במהלך ההגשה תתבקשו לסמן קריטריונים הנכונים לגביכם. להלן מסמכים נוספים שחובה לצרף בהתאם לבחירה בקריטריונים השונים:

אם סימנת קריטריון חובה לצרף את המסמך

"אני נתמך.ת כלכלית על ידי הורי"

הכנסות הורים – צילום תלושי שכר, קצבאות

"יש לי הכנסות משלי"

הכנסות סטודנט.ית – צילום תלושי שכר, קצבאות

"איני מקבל.ת תמיכה כספית מהורי או מקרובים אחרים"

אישור נוטריון על העדר תמיכה כלכלית, או אי הימצאות בקשר עם בית ההורים

"אני ומשפחתי נתמכים על ידי הביטוח הלאומי"

אישורים מביטוח לאומי

"משפחתי נזקקת לעזרת שירותי הרווחה"

מכתב מעובד/ת סוציאלי/ת

 

תנאים: 

* האפשרות להגשת בקשה למלגה סוציו-אקונומית נפתחת באופן אוטומטי רק לתלמידים שהסדירו את הרשמתם.
במידה וטרם הסדרתם את הרשמתכם אנא השלימו את תהליך ההרשמה.
 
* מועמדות למלגה תישקל רק על בסיס בקשה שתוגש עד למועד סגירת הגשת הבקשות ובצירוף כל הטפסים והמסמכים הנדרשים.

* מלגות סוציו-אקונומיות מהוות זיכוי באחוז מסוים (20% - 50%) של שכר הלימוד באקדמיה. לא ניתנות מלגות מחייה.

* סטודנטים שלימודיהם מסובסדים ע"י גורם חיצוני (משרד הביטחון, משרד לקליטת עליה, ביטוח לאומי, מפעל הפיס וכו') אינם זכאים למלגה.

* סטודנט שקיבל מלגה סוציו-אקונומית בשנת הלימודים הקודמת בקשתו תישקל, אך אין זה מחייב שגם השנה יהיה זכאי למלגה.

* סטודנטים המקבלים מלגות הצטיינות מהאקדמיה לא יכולים להגיש בקשה על בסיס צורך כלכלי.

* כל מלגה מגורם אחר (קרנות פרטיות, עמותות וכו') דורשת הצהרה. במקרה של אי דיווח על מלגות מגורמים אחרים תבוטל המלגה מטעם האקדמיה.

* במידה והמלגה מאושרת, קבלת הכסף מותנית במילוי תנאי הקרן/התורם במלואם (השתתפות בטקס, הופעה, מכתב דיווח ותודה וכד').

 

לשאלות והבהרות:

על המלגה והתנאים:

students.dean@jamd.ac.il

הסברים טכניים: 

yuval@jamd.ac.il