בקשה למלגה על בסיס צורך כלכלי לשנת הלימודים תשפ"א

בקשה למלגה על בסיס צורך כלכלי לשנת הלימודים תשפ"א

הגשת בקשה לקבלת מלגה:

1. הגשת הבקשה מתבצעת בתשפ"א דרך טופס מקוון בפורטל הסטודנט. יש להיכנס ללשונית "אפשרויות נוספות" –>"מלגות" –>"מלגת האקדמיה". הבקשות יתקבלו רק דרך טופס זה. 

2. לקראת ההגשה חשוב להכין מראש קבצים שצריך לצרף לבקשה:

חובה:

א. צילום תעודת זהות כולל ספח.

ב. דפי חשבון בנק של הסטודנט משלושת החודשים האחרונים.

ג. שלושה תלושי שכר אחרונים שלכם ושל ההורים.

ד. מכתב הכולל תיאור מפורט של מצבכם הכלכלי ושל הסיבה בגללה אתם זקוקים למלגה.

במקרה הצורך: 

אישור נוטריון - אם את/ה לא נמצא בקשר עם בית הוריך ואינך נתמך על ידי ההורים, אישור על תמיכה מביטוח לאומי, מכתב מעובד סוציאלי על קבלת תמיכה משירותי הרווחה, או כל מסמך אחר שמעיד על מצבכם הכלכלי.

3. יש לקרוא בעיון את ההוראות בראש כל דף בטופס המקוון.

4. יש להגיש את הבקשות עד ליום חמישי, ה-31/12/20 (כולל). לא יבדקו בקשות לאחר מועד זה.

 

תנאים: 

* האפשרות להגשת בקשה למלגה סוציו-אקונומית לשנת הלימודים תשפ"א נפתחת באופן אוטומטי רק לתלמידים שהסדירו את הרשמתם.
במידה וטרם הסדרתם את הרשמתכם אנא השלימו את תהליך ההרשמה.
 
* מועמדות למלגה תישקל רק על בסיס בקשה שתוגש עד למועד סגירת הגשת הבקשות ובצירוף כל הטפסים והמסמכים הנדרשים.

* מלגות סוציו-אקונומיות מהוות זיכוי באחוז מסוים (20% - 50%) של שכר הלימוד באקדמיה. לא ניתנות מלגות מחייה.

* סטודנטים שלימודיהם מסובסדים ע"י גורם חיצוני (משרד הביטחון, משרד לקליטת עליה, ביטוח לאומי, מפעל הפיס וכו') אינם זכאים למלגה.

* סטודנט שקיבל מלגה סוציו-אקונומית בשנת הלימודים הקודמת בקשתו תישקל, אך אין זה מחייב שגם השנה יהיה זכאי למלגה.

* סטודנטים המקבלים מלגות הצטיינות מהאקדמיה לא יכולים להגיש בקשה על בסיס צורך כלכלי.

* כל מלגה מגורם אחר (קרנות פרטיות, עמותות וכו') דורשת הצהרה. במקרה של אי דיווח על מלגות מגורמים אחרים תבוטל המלגה מטעם האקדמיה.

* במידה והמלגה מאושרת, קבלת הכסף מותנית במילוי תנאי הקרן/התורם במלואם (השתתפות בטקס, הופעה, מכתב דיווח ותודה וכד').

 

לשאלות והבהרות:

על המלגה והתנאים:

luisa@jamd.ac.il ; students.dean@jamd.ac.il

הסברים טכניים: 

yuval@jamd.ac.il

שתף: