המחלקה למוסיקה מזרחית

המחלקה למוסיקה מזרחית

ראש המחלקה - ד"ר מיכאל מארון 

מחלקה זו מכשירה נגני עוד, כינור, כלי הקשה וכלי נגינה ערביים אחרים לסולנים ולנגני הרכבים מזרחיים-ערביים. תוכנית הלימוד כולל את לימודי המקאם, תיאוריה של מוסיקה ערבית, היסטוריה של המוסיקה הערבית, סדנאות אילתור, ומאפשרת לימוד נגינה בכלים משניים (כגון דרבוקה). הלימודים כוללים גם חטיבת קורסים העוסקים במוסיקה המערבית.

חדשות ואירועים

חדשות ואירועים