לוח שנה אקדמי לתשפ"ה, 2024-2025

לוח שנה אקדמי לתשפ"ה, 2024-2025

מועד

יום ותאריך עברי

תאריך לועזי

ישיבת פתיחת שנה סגל מרצים

יום שלישי, י"ג בתשרי 15/10/2024

פתיחת שנת הלימודים

יום ראשון, כ"ה בתשרי

27/10/2024

טקס פתיחת שנת הלימודים

יום שלישי, כ"ז בתשרי

29/10/2024

(הטקס יתקיים בשעה 13:00)

חופש חנוכה

יום ראשון, כ"ח בכסלו

29/12/2024

הבניין יסגר בשעה 19:00

סיום סמסטר א'

יום ראשון, כ"ו בטבת

26/1/2025

בחינות סוף סמס' א' במקצוע הראשי

ימים שני-ראשון,
כ"ז בטבת - ד' בשבט
27/1-2/2/2025

בחינות סוף סמס' א' במקצועות העיוניים

ימים שני-חמישי,
ה' בשבט – כ"ט בשבט

3-27/2/2025

פתיחת סמסטר ב'

יום ראשון, ט' באדר

2/3/2025

תענית אסתר

יום חמישי, י"ג באדר

13/3/2025

(הלימודים יסתיימו בשעה 18:30)

הבניין יסגר בשעה 19:00

חופש פורים

ימים שישי-ראשון

 י"ד'-ט"ז באדר

14-16/03/2025

הבניין סגור

חופשת פסח

ימיים שני עד שבת,

ט' - כ"א בניסן 

7-19/4/2025
בערבי חג וחול המועד הבניין סגור

בחינות כניסה – מועד א'

ימים שני-רביעי
ט'-י"א בניסן 

7-9/4/2025

היום הראשון ללימודים לאחר חופשת פסח

יום ראשון, כ"ב בניסן

20/4/2025

ערב יום השואה

יום רביעי, כ"ה בניסן

23/4/2025  (הלימודים יסתיימו בשעה 19:00) 

ערב יום הזיכרון

יום שלישי א' באייר

29/4/2025
(הלימודים יסתיימו בשעה 16:00) 
הבניין יסגר בשעה 19:00

יום הזיכרון ויום העצמאות

ימים רביעי-חמישי, 
ב'-ג' באייר

30/4-1/5/2025 אין לימודים
ביום הזיכרון הבניין יסגר בשעה 14:00 
ביום העצמאות הבניין סגור

יום הסטודנט

יפורסם בהמשך

 

חופשת שבועות

ימים ראשון-שני, ה'-ו' בסיון

1-2/6/2025

סיום סמסטר ב'

יום חמישי, ל' בסיוון

26/6/2025

טקס חלוקת תארים לבוגרי מחזור תשפ"ד

יום שני, ד' בתמוז

30/6/2025

בחינות סוף השנה במקצוע הראשי

ימים ראשון-חמישי, 
ג' בתמוז– כ"ח בתמוז

29/6/2025-24/7/2025

בחינות סוף השנה במקצועות העיוניים

יחלו ביום שני, י"ח בתמוז 

החל מיום 14/7/2025

בחינות כניסה מועד ב'

ימים שני-חמישי, 
י"ח-כ"ח בתמוז

14-24/7/2025

צום תשעה באב

יום ראשון, ט' באב

3/8/2025
הבניין סגור

בחינות כניסה מועד ספטמבר

ימים ראשון-חמישי, 
י"ד -כ"ה באלול
7-18/9/2025

פתיחת שנת הלימודים תשפ"ו

יום ראשון, כ"ז בתשרי

19/10/2025

 
  •  הזכות לשינויים שמורה
  •  חגים ומועדים של עדות שונות יפורסמו בהמשך