מערכות המידע באקדמיה

מערכות המידע באקדמיה

בקבצים המצורפים הסברים לגבי מערכות המידע הבאות:

1. מערכת המידע לסטודנט
2. האפליקציה הסלולארית
3. Moodle
4. מערכת הרישום לחדרים
5. מערכת ההודעות והמסרונים