דרישות סיום לקבלת תואר שני

דרישות סיום לקבלת תואר שני

במקצוע ראשי: קומפוזיציה
שעור קומפוזיציה יחידני - 2 ש"ש
6 ש"ש סמינריונים וקורסים (סמינר בקומפוזיציה II+I , תזמור בן-זמננו) ובנוסף 8 ש"ש קורסי-בחירה.

תיק עבודות בקומפוזיציה: על הסטודנט להשלים פרופיל קומפוזיטורי מגוון המעיד על שליטה בתחומי מדיה השונים.
לפחות אחת היצירות תהיה מלווה בדברי-הסבר אנליטיים ותוגש כנייר-נלווה.

 

במקצוע ראשי: חינוך מוסיקלי

עבודת גמר במקצוע הראשי
קורסי חובה:
סמינר בחינוך מוסיקלי 1 – 2 ש"ש
סמינר מתקדם בחינוך מוסיקלי – 2 ש"ש
זרמים וחידושים בחינוך המוסיקלי – 2 ש"ש
קורסי בחירה בהיקף 10 ש"ש

 

במקצוע ראשי: ניצוח
שעור ניצוח יחידני - 2 ש"ש
6 ש"ש סמינריונים וקורסים (רכיבי הביצוע האמנותי II+I ותזמור בן-זמננו) ובנוסף 8 ש"ש קורסי-בחירה.
הסתכלות ועבודה מעשית בהרכבי-ביצוע תזמורתיים וקאמריים.

 

במקצוע ראשי: נגינה
שעור נגינה יחידני - 2 ש"ש
6 ש"ש סמינריונים וקורסים (רכיבי הביצוע האמנותי II+I, יסודות הניצוח וקריאת פרטיטורות) ובנוסף 8 ש"ש קורסי בחירה.
2 רסיטלים מלאים (כשעה וחצי כ"א).
עבודה בעלת אופי מחקרי של הוצאה-לאור מוגהת ומוערת של יצירה קאמרית המנוגנת ברסיטל, בתוספת לתיאור
תהליך בניית האינטרפרטציה ותהליך העבודה על מימושה.

 

במקצוע ראשי: זמרה
שעור זמרה יחידני - 2 ש"ש
6 ש"ש סמינריונים וקורסים (רכיבי הביצוע האמנותי II+I, יסודות הניצוח וקריאת פרטיטורות) ובנוסף 8 ש"ש קורסי בחירה.
2 רסיטלים מלאים (כשעה כ"א).
עבודת הוצאה-לאור מוגהת ומוערת של יצירה קאמרית המבוצעת ברסיטל, בתוספת לתיאור תהליך בניית
האינטרפרטציה ותהליך העבודה על מימושה.

 

במקצוע הראשי: כוריאוגרפיה/קומפוזיציה
א. רסיטל סיום באורך כולל של 30-40 דקות. העבודה צריכה להבנות לשלושה הרכבים של רקדנים:
ריקוד סולו, דואט והרכב גדול יותר. לצד רסיטל הסיום תוגש עבודה תיאורטית בת כ- 30 עמודים, הנלווית לריקוד.
ב. בחינה בעל-פה, בידי צוות מומחים בן שלושה בוחנים, המתייחסת הן לרסיטל הסיום והן לעבודה הנלווית.
ג. עמידה בהצלחה במטלות הלימודים של התואר השני.

 

במקצוע הראשי: ביצוע מחול

א. רסיטל סיום באורך כולל של 20-30 דקות. רסיטל הסיום יהיה העלאת ריקוד/ים בביצוע הסטודנט עצמו
והוא אמור לכלול משלושה ריקודים לפחות. לצד רסיטל הסיום תוגש עבודה תיאורטית בת כ- 30 עמודים,
הנלווית לריקוד.
ב. בחינה בעל-פה, בידי צוות מומחים בן שלושה בוחנים, המתייחסת הן לרסיטל הסיום והן לעבודה הנלווית.
ג. עמידה בהצלחה במטלות הלימודים של התואר השני.

שתף: