ניהול והפעלת קפיטריה בבניין האקדמיה הגבוהה ובבניין התיכון

ניהול והפעלת קפיטריה בבניין האקדמיה הגבוהה ובבניין התיכון

האקדמיה למוסיקה ולמחול בירושלים (ע"ר)  מודיעה בזאת על עריכת מכרז פומבי להגשת הצעות לניהול והפעלת קפיטריה בקמפוס האקדמיה למוסיקה ולמחול בירושלים (ע"ר) בבניין האקדמיה הגבוהה ובבניין התיכון

 1.      תשלום דמי השתתפות במכרז: ניתן להגיש הצעה במכרז תמורת תשלום דמי השתתפות במכרז בסך של 400 ש"ח (שלא יוחזרו), באמצעות תשלום במזומן או בהמחאה לפקודת האקדמיה למוסיקה ולמחולבירושלים (ע"ר), מיום פרסום המכרז ועד ליום 28.05.2015 בין השעות 08:30-15:00, במשרדי ההנהלה, בקמפוס המזמינה, בקמפוס גבעת רם, ירושלים, קומה 5, חדר 516.

2.      המועד אחרון להגשת הצעות: את ההצעה במכרז יש להגיש במעטפה סגורה, עליה ירשם: "הצעה למתן שירותי ניהול והפעלת קפיטריה" (בלבד) לתוך תיבת המכרזים שבמשרדי המזמינה קומה 5, חדר 516, שבקמפוס גבעת רם ירושלים, במעטפה סגורה וחתומה, לא יאוחר מיום  25.06.15 בשעה 12:00. לא ניתן יהיה להגיש את מסמכי המכרז לאחר מועד זה.

الأكاديمية للموسيقى والرقص في القدس (ج.م)
 
تعلن بهذا عن إجراء مناقصة علنية لتقديم عروض لإدارة وتشغيل كافيتيريا (مقصف) في حرم الأكاديمية للموسيقى والرقص في القدس (ج.م) في بناية الأكاديمية العالية وفي البناية الوسطى
 
1.    دفع رسوم المشاركة بالمنقاصة: بالإمكان تقديم عرض في إطار المناقصة مقابل دفع رسوم المشاركة بالمناقصة وقيمتها 400 ش.ج (غير مستردة)، من خلال الدفع نقدا أو بواسطة شيك لأمر الأكاديمية للموسيقى والرقص في القدس (ج.م)، ابتداء من يوم نشر المناقصة وحتى تاريخ 28.05.2015 بين الساعات 08:30-15:00، في مكاتب الإدارة، في حرم المُعلِنةفي جفعات رم، القدس، الطابق الخامس، غرفة رقم 516 .

2.     آخر موعد لتقديم العروض: يجب تقديم العرض في مغلف مغلق، يكتب عليه: "عرض لتقديم خدمات إدارة وتشغيل كافيتيريا" (فقط) عبر صندوق المناقصات الموجود في مكاتب المُعلِنة الطابق الخامس، غرفة رقم 516 ،في حرم جفعات رم - القدس، في مغلف مغلق ومختوم، حتى موعد أقصاه يوم 25.06.15 الساعة12:00.لن يكون بالإمكان تقديم مستندات المناقصة بعد هذا الموعد.
 

 מסמכי המכרז - مستندات المناقصة:

תאריך פרסום המכרז: 
12.5.2015
מצב המכרז: