חברי הועד המנהל של האקדמיה

חברי הועד המנהל של האקדמיה

מר יונס נזריאן - יו"ר כבוד של חבר הנאמנים הבינלאומי
עו"ד אמינה הריס - יו"ר חבר הנאמנים
עו"ד יאיר גרין - יו"ר הועד המנהל
מר יעקב אייזנר
עו"ד הלל אשכנזי
מר מיכאל בבלי
עו"ד יחזקאל ביניש
פרופ' אבנר בירון
ד"ר יורם בלשר
מר ישראל ברגיל
עו"ד אלון דיסקין
מר אדי הרשקוביץ
ד"ר שרה הרשקוביץ
עו"ד מיכה ינון
עו"ד אדם לב
רו"ח אבנר עופרי
ד"ר דן רונן
גב' דליה שחורי

שתף: