חברי הועד המנהל של האקדמיה

חברי הועד המנהל של האקדמיה

עו"ד יאיר גרין - יו"ר הועד המנהל
מר יעקב אייזנר
מר יצחק אמיתי
ד"ר יורם בלשר
מר ישראל ברגיל
גב' אסתר ברק לנדס
עו"ד אלון דיסקין
עו"ד אמינה הריס
מר אדי הרשקוביץ
ד"ר שרה הרשקוביץ
מר מיכה טל
עו"ד מיכה ינון
עו"ד אדם לב
גב' מרשה סגל
רו"ח אבנר עופרי
גב' דליה שחורי

שתף: