חברי הועד המנהל של האקדמיה

חברי הועד המנהל של האקדמיה

מר ירון גזית - יו"ר הועד המנהל
מר יצחק אמיתי
מר איקה אברבאנל
גב' אסתר ברק לנדס
גב' דבי חפץ
מר יאיר גלר
עו"ד אלון דיסקין
עו"ד אמינה הריס
מר אדי הרשקוביץ
מר מיכה טל
מר אורי נייגר
גב' מרשה סגל
מר שאול קוברינסקי
מר צבי רביב
עו"ד אריק רמות

אורחים:

בעלי תפקידים:

פרופ' מיכאל קלינגהופר, נשיא האקדמיה
פרופ' בלה ברובר-לובובסקי, סגנית נשיא לעניינים אקדמיים
מר אורי נוימן, סגן נשיא ומנכ"ל
מר טל דברה, מנהל בית הספר התיכון
מר ברק יבין, מנהל הקונסרבטוריון
מר עידו אזרד, סגן מנהל הקונסרבטוריון

דקאנים:

פרופ' בעז בן משה, דקאן הפקולטה לקומפוזיציה, ניצוח וחינוך מוסיקלי
פרופ' צבי זמל, דקאן הפקולטה לאמנויות הביצוע
פרופ' ארנון פלטי, דקאן הפקולטה למוסיקה רב-תחומית
ד"ר ורד אביב, דקאן הפקולטה למחול
גב' רויטל חכמוב, דקאנית הסטודנטים

נציגי המרצים:

ד"ר רון רגב
ד"ר רועי בן סירה
מק חגי ביליצקי

אחרים:

עו"ד אופיר כץ
עו"ד יאיר זלנפרוינד
רו"ח אורי נייגר (מבקר)