חברי הועד המנהל של האקדמיה

חברי הועד המנהל של האקדמיה

עו"ד יאיר גרין - יו"ר הועד המנהל
מר יעקב אייזנר
עו"ד יחזקאל ביניש
ד"ר יורם בלשר
מר ישראל ברגיל
עו"ד אלון דיסקין
מר אדי הרשקוביץ
ד"ר שרה הרשקוביץ
עו"ד מיכה ינון
עו"ד אדם לב
רו"ח אבנר עופרי
ד"ר דן רונן
גב' דליה שחורי

שתף: