המרכז לתמיכה באיכות ההוראה

המרכז לתמיכה באיכות ההוראה
מטרת המרכז לתמיכה באיכות ההוראה באקדמיה למוסיקה ולמחול בירושלים היא לקיים מערך תומך שיח בנושאים פדגוגיים כלליים ובנושאים ייחודיים לדיסציפלינות הקיימות במוסד עבור כלל סגל המרצים.  המרכז לתמיכה באיכות ההוראה הוא פלטפורמה לקהילה לומדת, הן באמצעות חומרים באתר והן באמצעות שיח עמיתים המציג שאלות עקרוניות מחד ולצידן גם עניינים הדורשים פתרונות פרקטיים. אנו מזמינים את כל אנשי הסגל להציע נושאים לדיון, מאמרים וכן קישורים מעניינים.
 
צוות המרכז:
שתף: 

חדשות ואירועים

No news and events in this department