היחידה לקידום איכות ההוראה והלמידה

היחידה לקידום איכות ההוראה והלמידה
מטרת היחידה לקידום איכות ההוראה והלמידה באקדמיה למוסיקה ולמחול בירושלים היא לקיים מערך תומך שיח בנושאים פדגוגיים כלליים ובנושאים ייחודיים לדיסציפלינות הקיימות במוסד עבור כלל סגל המרצים.  המרכז לתמיכה באיכות ההוראה הוא פלטפורמה לקהילה לומדת, הן באמצעות חומרים באתר והן באמצעות שיח עמיתים המציג שאלות עקרוניות מחד ולצידן גם עניינים הדורשים פתרונות פרקטיים. אנו מזמינים את כל אנשי הסגל להציע נושאים לדיון, מאמרים וכן קישורים מעניינים.
 
צוות המרכז:
 
 

חדשות ואירועים

No news and events in this department