תחזוקה

תחזוקה

מכרז פומבי לביצוע עבודות מיזוג אוויר בבניין האקדמיה הגבוהה

האקדמיה למוסיקה ולמחול בירושלים (ע"ר) מודיעה בזאת על עריכת מכרז פומבי להגשת הצעות לביצוע עבודות מיזוג אוויר בקמפוס האקדמיה למוסיקה ולמחול בירושלים בבניין האקדמיה הגבוהה. 

Hebrew