שיתוף פעולה בין המחלקה הווקאלית הקלאסית והאופרה הירושלמית - התחרות ע"ש צ'רלס שניידר

שיתוף פעולה בין המחלקה הווקאלית הקלאסית והאופרה הירושלמית - התחרות ע"ש צ'רלס שניידר
5.7.2016

1. האקדמיה למוסיקה ולמחול בירושלים מברכת על הקשר החם עם האופרה הירושלמית. שני המוסדות רואים בטיפוח זמרים צעירים בתחילת דרכם המקצועית ערך מרכזי ושמחות לשתף פעולה למען מטרה זו.
2. במסגרת שיתוף הפעולה בין המוסדות, המחלקה הווקלית באקדמיה תקיים תחרות שבה ייבחר סטודנט* לשירת אחד התפקידים הראשיים בהפקה מרכזית של האופרה הירושלמית. האופרה הירושלמית תבחר את ההפקה ואת התפקידים הפתוחים לתחרות. האופרה והתפקידים יפורסמו מראש למתחרים הפוטנציאליים.
3. צוות השופטים יורכב ממוסיקאים בולטים, מחברי הסגל האקדמי ונציגי האופרה הירושלמית.
4. התחרות מיועדת לזמרים מהאקדמיה ומחוץ לאקדמיה לפי הפירוט הבא:
    א. תלמידי שנה ג' העומדים לסיים לימודי תואר ראשון באקדמיה בשנת הלימודים הבאה.
    ב. תלמידי שנה ד', הרשומים ללימודי תואר שני בשנת הלימודים הבאה.
    ג. תלמידי תואר שני באקדמיה.
5. כל התלמידים המתחרים חייבים להיות רשומים ללימודים באקדמיה תואר ראשון או שני בשנת ההפקה, להוציא תלמיד שסיים שנה ב' בתואר שני.
6. התלמיד הזוכה יקבל את פרס צ'רלס שניידר שכולל את:
    א. הזכות לבצע תפקיד ראשי בהפקה מקצועית של האופרה הירושלמית;
    ב. פרס כספי בסך 7000 ₪, תרומתה הנדיבה של משפחת שניידר, שיועבר לאחר השלמת התחייבויות התלמיד כלפי התחרות וההפקה.
7. האופרה הירושלמית תציין את שיתוף הפעולה עם התחרות ועם האקדמיה בכל הפרסומים הרלוונטיים. בדומה לכך, האקדמיה תציין את שיתוף הפעולה עם האופרה הירושלמית בכל הפרסומים הרלוונטיים.
8. לצוות השופטים נשמרת הזכות שלא להעניק את הפרס. החלטת חבר השופטים צריכה להיות בהסכמה. זמרים שלא יזכו בתחרות, יוכלו להתמודד באודיציות הכלליות שתערוך האופרה הירושלמית לקראת ההפקה, אבל אין האופרה הירושלמית חייבת לקבלם לתפקיד כלשהו.
9. התחרות תתקיים לקראת סיום שנת הלימודים. בשנת הלימודים הנוכחית תתקיים התחרות ביום שלישי, 12/7/16, לקראת הפקת 'הספר מסויליה' מאת רוסיני בעונת 2016-17.

*האמור במסמך זה מתייחס באופן שווה לבני שני המינים והשימוש בלשון זכר נעשה מטעמי נוחות בלבד, ואין בו בכדי לפגוע ו/או ליצור אפליה כלשהי.