תחרויות ארציות לגיטרה קלאסית ע"ש אריאן ירושלמי אלדור ז"ל - 2015 (תחרות צעירים עד גיל 14)

תחרויות ארציות לגיטרה קלאסית ע"ש אריאן ירושלמי אלדור ז"ל - 2015 (תחרות צעירים עד גיל 14)