מערכות שעות באקדמיה לשנת הלימודים תשע"ט (הזכות לשינויים שמורה !)