מערכות שעות באקדמיה לשנת הלימודים תשפ"א - הזכות לשינויים שמורה !