מערכות שעות באקדמיה לשנת הלימודים תש"פ - הזכות לשינויים שמורה !