מכרז לשדרוג אתר האינטרנט של האקדמיה למוסיקה ולמחול בירושלים

מכרז לשדרוג אתר האינטרנט של האקדמיה למוסיקה ולמחול בירושלים
  1. האקדמיה למוסיקה ולמחול בירושלים (ע"ר) מודיעה בזאת על עריכת מכרז פומבי לשדרוג פיתוח ותחזוקת אתר האינטרנט שלה.
  2. האתר הקיים, הבנוי בפלטפורמת דרופל 7, ישודרג לגרסת דרופל 9, תוך כדי עיצובו מחדש, העברה אוטומטית של מרבית התכנים ופיתוח תכנים חדשים.
  3. ניתן לעיין במסמכי המכרז בקישור הזה.
  4. שינויים או תיקונים יפורסמו בדף זה.
  5. מועד מפגש מציעים ב"זום": יום ג', 22/11/22, בשעה 11:00   
  6. מועד אחרון להעברת שאלות הבהרה על המכרז: יום ג', 29.11.2022
  7. מועד אחרון להגשת הצעות: יום ג', 6.12.2022 בשעה 12:00. לא ניתן יהיה להגיש את מסמכי המכרז לאחר מועד זה.
תאריך פרסום המכרז: 
1.11.2022
תאריך סגירה: 
6.12.2022
תחום: 
מצב המכרז: