התמחות (סטאז')

התמחות (סטאז')

ליצירת קשר: גב' ליליאן לאופר, רכזת התמחות, טל. 054-4784966, דוא"ל: lilaufer@walla.com

סדנת הסטאז' באקדמיה למוסיקה ולמחול בירושלים כוללת 16 מפגשים ומתקיימת בימי שישי בשעות 9:00-12:15.

פתיחת סדנת הסטאז' מותנית במספר מינימלי של נרשמים.

תאריכי המפגשים בתש"פ:

2019: 20/9, 4/10, 1/11, 15/11, 29/11, 13/12
2020: 3/1, 17/1, 31/1, 14/2, 28/2, 13/3, 27/3, 1/5, 15/5, 5/6

 

המפגש ראשון של סדנת הסטאז' יתקיים ביום שישי ה-20/9/2019, בשעה 9:00 בחדר 304.

 

דמי הרשמה: יש לפנות למדור שכר לימוד של  האקדמיה על מנת לשלם את דמי ההרשמה על סך 250 ש"ח לבוגרי האקדמיה ו-400 ש"ח לבוגרי מוסדות לימוד אחרים. לאחר התשלום יש לשלוח את הקבלה לרכזת ההתמחות - ליליאן לאופר, לכתובת: lilaufer@walla.com .
סטודנט הלומד במקביל לתואר באקדמיה למוסיקה ולמחול בירושלים, פטור מתשלום דמי רישום

מדור שכר לימוד
: רימה לייבוביץ: 02-6759938  rima@jamd.ac.il, רינה אינקה: 02-6759937  rinai@jamd.ac.il
 

 תכנית המפגשים של סדנת הסטאז' לתש"פ >

 סילבוס של סדנת הסטאז' לתש"פ >

 

מקום העבודה בשנת ההתמחות:
ככלל, ההתמחות בהוראה תיעשה בשכבת הגיל: יסודי, חט"ב או עי"ס, ובהתמחויות: מקצועות ההוראה, שהמתמחה הוכשר להם במהלך ההכשרה להוראה. על כל מועמד להתמחות, למצוא עבודה בהתאם להכשרתו באמצעות פנייה למפקחים במוסיקה (לפי אזורים) או ישירות לבתי הספר (כדאי להצטייד ב"קורות חיים").

מסגרות מאושרות להתמחות בהוראה/סטאז' תש"פ

 

פתיחת תיק אגף כח אדם בהוראה (משרד החינוך):

קליטת עובד הוראה

פתיחת תיק דרך פורטל אגף התמחות וכניסה להוראה

להרשמה במסגרת התמחות תש"פ

אתר הסתדרות המורים

אתר ארגון המורים

 
היקף המשרה:
היקף המשרה להתמחות הוא שליש משרה לפחות.
כל מתמחה שישובץ בבית ספר יסודי רשמי או בחטיבת ביניים רשמית, או יעבוד בחינוך הקדם יסודי, תנאי העסקתו ושכרו יהיו לפי הסכם "אופק חדש", כדלהלן:
בהסכם "אופק חדש" – שליש משרה הוא היקף של 12 שעות שבועיות. העסקה בהיקף הקטן משליש משרה - לא יכולה להיחשב כהתמחות.
פירוט אופי שליש המשרה בזיקה להסכם "אופק חדש": שעות ההוראה יורכבו מ- 3 סוגים של שעות: שעות פרונטאליות, שעות פרטניות ושעות שהייה. שעות פרונטאליות - הוראה במליאת הכיתה, בבית ספר יסודי - 8 שעות שבועיות. בחטיבת ביניים - 7  שעות שבועיות. שעות פרטניות - 2 שעות שבועיות הן בחינוך היסודי והן בחטיבת הביניים, שעות המיועדות להוראה של קבוצה המונה 5-1 תלמידים, שעות שהייה - 2 שעות שבועית בחינוך היסודי: פגישות עבודה עם החונך והשתתפות בפגישות עם הצוות הבית ספרי, 3 שעות שבועיות בחטיבת הביניים

מי שלא השתלב באופק חדש:
היקף שליש משרתו בהוראה: 10 שעות הוראה ביסודי ובקדם יסודי, ו-8 שעות הוראה בעל יסודי.
יש אפשרות לחלק שעות העבודה בין כמה בתי ספר. מוכר מספר שעות עבודה במתנ"סים, גני ילדים, קונסרבטוריונים, אם הם נמצאים בהדרכה, או בפיקוח של משרד החינוך.

לפרטים נוספים
 
משך ההתמחות:
משך ההתמחות הוא שנת לימודים אחת. המועד האחרון לכניסה להתמחות, לצורך עבודה בטווח של ששה חודשים לפחות, הוא 20 בדצמבר בכל שנה. במקרה זה תוכרנה גם שתי תקופות עבודה של שלושה חודשים כל אחת לפחות באותה שנה. בכל מקרה לא תוכר צבירה של ימי עבודה בודדים של מילוי מקום יומי כהתמחות בהוראה.
 
טופס כניסה להתמחות:

יש למלא את הטופס המקוון המתאים:
 

אישור מסגרת התמחות: קישור לטופס
 

החונך/ת:
רשימת חונכים מאושרת לחינוך במחול.

רשימת חונכים מאושרת לחינוך למוסיקה.

יש להתחיל בפגישות החונכות מיד עם הקבלה לעבודה. על החונך להעביר פרטים ומסמכים המסדירים את עבודתו באקדמיה על פי הנוהל.
 
סדנת הסטאז':
בשנת ההתמחות חייב המתמחה להשתתף בסדנה של תמיכה, העצמה והתפתחות מקצועית, בהיקף של 60 שעות - סדנת סטאז'.
בשנת ההתמחות אין כל דרישה להשתתף בהשתלמויות לפיתוח מקצועי, שכן סדנת הסטאז' והחונכות הן המסגרות היחידות הנדרשות.

פטור מסטאז':
מורה ותיק שהשלים תעודת הוראה יכול להגיש בקשה לפטור משנת הסטאז' אם עמד בתנאים הבאים:
5 שנות ותק לפחות רשומות במשרד החינוך (מי שלימד במסגרת אחרת יסדיר את הרישום תחילה מול פקיד כוח אדם במשרד).
אישור הוראה בפועל ממנהל המוסד בו הוא מלמד.
 

למידע נוסף:
א. אתר אגף התמחות וכניסה להוראה

ב. אתר מפמ"ר מחול

ג. אתר מפמ"ר מוסיקה

ד. דף הפייסבוק של משרד החינוך

ה. אתר סטאז'קל

 
 
בהצלחה !

 

 

 

Add This: