התמחות (סטאז')

התמחות (סטאז')

ליצירת קשר: גב' ליליאן לאופר, רכזת התמחות, טל. 054-4784966, דוא"ל: lilaufer@walla.com

סדנת הסטאז' באקדמיה למוסיקה ולמחול בירושלים כוללת 16 מפגשים ומתקיימת בימי שישי בשעות 9:00-12:15.

פתיחת סדנת הסטאז' מותנית במספר מינימלי של נרשמים.

תאריכי המפגשים השנה:

2018: 14/9, 12/10, 26/10, 9/11, 23/11, 14/12, 28/12
2019: 11/1, 25/1, 8/2, 22/2, 8/3, 5/4, 3/5, 17/5, 31/5

 

נא להביא עמכם דמי הרשמה על סך 250 ש"ח לבוגרי אקדמיה ו-400 ש"ח לבוגרי מוסדות לימוד אחרים. סטודנט הלומד במקביל לתואר פטור מתשלום דמי רישום.

 

המפגש ראשון של סדנת הסטאז' יתקיים ב-14/9 בשעה 09:00 בחדר 304.

 תכנית המפגשים של סדנת הסטאז' לתשע"ט >

 סילבוס של סדנת הסטאז' לתשע"ט >

 

 

מקום העבודה בשנת ההתמחות:
ככלל, ההתמחות בהוראה תיעשה בשכבת הגיל: יסודי, חט"ב או עי"ס, ובהתמחויות: מקצועות ההוראה, שהמתמחה הוכשר להם במהלך ההכשרה להוראה. על כל מועמד להתמחות, למצוא עבודה בהתאם להכשרתו באמצעות פנייה למפקחים במוסיקה (לפי אזורים) או ישירות לבתי הספר (כדאי להצטייד ב"קורות חיים").

מסגרות מאושרות להתמחות בהוראה/סטאז' תשע"ט

אתר משרות ומועמדים להוראה של משרד החינוך

טופס למנהלים - מסגרת הוראת אמנויות בשנת ההתמחות תשע"ט

 

פתיחת תיק אגף כח אדם בהוראה (משרד החינוך):

קליטת עובד הוראה

פתיחת תיק דרך פורטל אגף התמחות וכניסה להוראה

להרשמה במסגרת התמחות תשע"ט

אתר הסתדרות המורים

אתר ארגון המורים

 
היקף המשרה:
היקף המשרה להתמחות הוא שליש משרה לפחות.
כל מתמחה שישובץ בבית ספר יסודי רשמי או בחטיבת ביניים רשמית, או יעבוד בחינוך הקדם יסודי, תנאי העסקתו ושכרו יהיו לפי הסכם "אופק חדש", כדלהלן:
בהסכם "אופק חדש" – שליש משרה הוא היקף של 12 שעות שבועיות. העסקה בהיקף הקטן משליש משרה - לא יכולה להיחשב כהתמחות.
פירוט אופי שליש המשרה בזיקה להסכם "אופק חדש": שעות ההוראה יורכבו מ- 3 סוגים של שעות: שעות פרונטאליות, שעות פרטניות ושעות שהייה. שעות פרונטאליות - הוראה במליאת הכיתה, בבית ספר יסודי - 8 שעות שבועיות. בחטיבת ביניים - 7  שעות שבועיות. שעות פרטניות - 2 שעות שבועיות הן בחינוך היסודי והן בחטיבת הביניים, שעות המיועדות להוראה של קבוצה המונה 5-1 תלמידים, שעות שהייה - 2 שעות שבועית בחינוך היסודי: פגישות עבודה עם החונך והשתתפות בפגישות עם הצוות הבית ספרי, 3 שעות שבועיות בחטיבת הביניים

מי שלא השתלב באופק חדש:
היקף שליש משרתו בהוראה: 10 שעות הוראה ביסודי ובקדם יסודי, ו-8 שעות הוראה בעל יסודי.
יש אפשרות לחלק שעות העבודה בין כמה בתי ספר. מוכר מספר שעות עבודה במתנ"סים, גני ילדים, קונסרבטוריונים, אם הם נמצאים בהדרכה, או בפיקוח של משרד החינוך.
 
משך ההתמחות:
משך ההתמחות הוא שנת לימודים אחת. המועד האחרון לכניסה להתמחות, לצורך עבודה בטווח של ששה חודשים לפחות, הוא 20 בדצמבר בכל שנה. במקרה זה תוכרנה גם שתי תקופות עבודה של שלושה חודשים כל אחת לפחות באותה שנה. בכל מקרה לא תוכר צבירה של ימי עבודה בודדים של מילוי מקום יומי כהתמחות בהוראה.
 
טופס כניסה להתמחות:

יש למלא את הטופס המקוון המתאים:
 

אישור מסגרת התמחות: קישור לטופס
 

החונך/ת:
בחינוך למחול, ימונה החונך רק מתוך רשימת חונכים מאושרת. בחינוך למוסיקה, ימונה החונך על ידי המפקח למוסיקה.
יש להתחיל בפגישות החונכות מיד עם הקבלה לעבודה. על החונך להעביר פרטים ומסמכים המסדירים את עבודתו באקדמיה על פי הנוהל.
 
סדנת הסטאז':
בשנת ההתמחות חייב המתמחה להשתתף בסדנה של תמיכה, העצמה והתפתחות מקצועית, בהיקף של 60 שעות - סדנת סטאז'.
בשנת ההתמחות אין כל דרישה להשתתף בהשתלמויות לפיתוח מקצועי, שכן סדנת הסטאז' והחונכות הן המסגרות היחידות הנדרשות.

פטור מסטאז':
מורה ותיק שהשלים תעודת הוראה יכול להגיש בקשה לפטור משנת הסטאז' אם עמד בתנאים הבאים:
5 שנות ותק לפחות רשומות במשרד החינוך (מי שלימד במסגרת אחרת יסדיר את הרישום תחילה מול פקיד כוח אדם במשרד).
אישור הוראה בפועל ממנהל המוסד בו הוא מלמד.
 

למידע נוסף:
א. אתר אגף התמחות וכניסה להוראה

ב. אתר מפמ"ר מחול

ג. דף הפייסבוק של משרד החינוך

 
 
בהצלחה !

 

 

 

للمشاركة: