תחרות השיר האומנותי על שם עדה ברודסקי ז“ל - שלב א' תשפ"ד

תחרות השיר האומנותי על שם עדה ברודסקי ז“ל - שלב א' תשפ"ד