קול קורא למועמדות לחבר/ת סגל בתחום כוריאוגרפיה ואימפרוביזציה

קול קורא למועמדות לחבר/ת סגל בתחום כוריאוגרפיה ואימפרוביזציה
 • האקדמיה למוסיקה ולמחול בירושלים מודיעה על פתיחת מכרז למשרה לכוריאוגרף או כוריאוגרפית בחוג למחול. המשרה מיועדת לבעלי רקורד מוכח כיוצרים פעילים בשדה המקומי והבין-לאומי, ובעלי ניסיון בהוראת כוריאוגרפיה ואימפרוביזציה.
 • היקף המשרה הוא 50% במסלול עם אופציה למינוי.
 • המשרה כוללת הוראת קורסי ליבה וקורסי בחירה לתואר ראשון בחוג למחול, בתחומי ההתמחות של המועמד או המועמדת. הציפיה ממועמדים פוטנציאליים כוללת יכולות עבודה מצוינות בצוות, קידום יוזמות לשיתופי פעולה אמנותיים בשדה האמנות והתרבות המקומי והבין-לאומי וכישורי הוראה גבוהים.
 • עדיפות לכוריאוגרפים הנוטלים חלק בפרויקטים אמנותיים ברמה בין-לאומית.
 • מועד תחילת התפקיד: 1 באוקטובר 2023
 • המועמדות והמועמדים מתבקשים להגיש את פנייתם  בכתובת: mdance@jamd.ac.il

על ההגשה לכלול את המסמכים הבאים:

 1. מכתב היכרות מקדים.
 2. תעודות המעידות על השכלה.
 3. קורות חיים מקצועיים ואקדמיים.
 4. רשימת יצירות מבוצעות הכוללת קישורים לעבודות מתועדות / אתר אישי.
 5. הצהרת כוונות בתחומי ההוראה ובקידום החוג למחול בשדה המקומי / הבין-לאומי.
 6. הצעה לשני קורסים בהיקף של עד 250 מילה לכל אחד.  
 7. שניים עד שלושה מכתבי המלצה, שיישלחו ישירות על ידי הממליצים אל כתובת דוא"ל זו.

המועד האחרון להגשת מועמדות:22  במרץ 2023

לפרטים נוספים: miritn@jamd.ac.il

מידע נוסף אודות הפקולטה למחול באתר: https://www.jamd.ac.il/dance

 

תאריך פרסום המכרז: 
26.1.2023
תאריך סגירה: 
22.3.2022
מצב המכרז: