קול קורא לאיתור מועמדים/ות לתפקיד נשיא/ת האקדמיה למוסיקה ולמחול בירושלים

קול קורא לאיתור מועמדים/ות לתפקיד נשיא/ת האקדמיה למוסיקה ולמחול בירושלים

ועדת האיתור לתפקיד נשיא/ת האקדמיה למוסיקה ולמחול בירושלים מזמינה מועמדות/ים מתאימות/ים להגיש מועמדות לתפקיד נשיא/ת האקדמיה לתקופת כהונה של שלוש שנים שתחל באוקטובר 2021.

האקדמיה למוסיקה ולמחול בירושלים, אשר הוקמה ב-1933, היא מוסד מוביל בתחומו במדינת ישראל ומוכר ברמתו ובאיכותו ברחבי העולם. באקדמיה לומדים למעלה מ-800 סטודנטים לתארים ראשון, שני ושלישי במוסיקה ובמחול, בתחומי הביצוע, היצירה, החינוך והמחקר.

הנשיא/ה עומד/ת בראש האקדמיה ומהווה הסמכות האקדמית והמנהלית העליונה שלה. הסמכויות והתפקידים של הנשיא/ה כוללים אחריות על מכלול תחומי פעילותה והמשך פיתוחה כמוסד אקדמי מוביל בתחומו.

הנשיא/ה אחראי/ת לכל ענייני התקציב והמשאבים, הפיתוח והבינוי ויצירת תנאים לקידום ההישגים האמנותיים, היצירה, ההוראה והמחקר, כמו גם לגיוס משאבים ותרומות, פיתוח שותפויות אקדמיות ואמנותיות בארץ ובעולם ולייצוגה של האקדמיה כלפי חוץ.

בסמכות הנשיא/ה לאשר את כל הנושאים הנוגעים לתכנון האקדמי, המנהלי והכספי של האקדמיה.

כישורים נדרשים

 • בעל/ת חזון לדרכה האקדמית והאמנותית של האקדמיה.
 • תואר פרופסור בתחומי המוסיקה או המחול, עדיפות לפרופסור מן המניין.
 • ניסיון בניהול אקדמי בכיר.
 • מעמד אקדמי מוכר ומוערך בארץ ובעולם.
 • כושר מנהיגות ויכולת להוביל תהליכי שינוי ופיתוח מהותיים.
 • היכרות עם מערכת ההשכלה הגבוהה בארץ ובעולם.
 • יכולת לייצג את האקדמיה מול גורמי ממשל וציבור.
 • ניסיון בגיוס תרומות בארץ ובעולם.
 • תקשורת בינאישית ויחסי אנוש מעולים.

כל מועמד/ת יענה/תיענה, אך הוועדה אינה מתחייבת לזמן כל מועמד/ת להופיע בפניה. הוועדה שומרת לעצמה את הזכות לפנות למועמדים/ות ראויים/ות בעיניה.

פנייה לועדת האיתור

על הפנייה לוועדת האיתור לכלול:

 1. מכתב המפרט את התאמת המועמד/ת לתפקיד, לאור הכישורים הנדרשים שפורטו.
 2. מסמך חזון (בהיקף של עמוד אחד).
 3. מסמך קורות חיים.

את הפניות לוועדת האיתור יש להעביר למרכז ועדת האיתור, אורי נוימן, סגן נשיא ומנכ"ל האקדמיה, במייל: urin@jamd.ac.il   עד לתאריך 5/2/2021.

סודיות הפנייה והדיון מובטחת.

 

תאריך פרסום המכרז: 
6.1.2021
תאריך סגירה: 
5.2.2021
מצב המכרז: