מכרז פומבי למתן שירותי אבטחה ושמירה במתחמי האקדמיה למוסיקה ולמחול בירושלים

מכרז פומבי למתן שירותי אבטחה ושמירה במתחמי האקדמיה למוסיקה ולמחול בירושלים

האקדמיה למוסיקה ולמחול בירושלים (ע"ר) מודיעה בזאת על עריכת מכרז פומבי למתן שירותי אבטחה ושמירה  בקמפוס האקדמיה אשר בגבעת רם, ירושלים, בתיכון שליד האקדמיה, ובקונסרבטוריון שליד האקדמיה למוסיקה ולמחול בי-ם בע"מ (חל"צ).

מסמכי המכרז מצורפים בהמשך הדף. תיקונים ו/או שינויים יפורסמו בדף זה.

המועד אחרון להגשת הצעות: עד ליום 31.01.2020 בשעה 14:00. לא ניתן יהיה להגיש את מסמכי המכרז לאחר מועד זה.

 

לתשומת לבכם: ועדת המכרזים קיבלה בקשה לשנות את תנאי הסף הקבוע בסעיף 3.10 להזמנה למכרז באופן הבא: "נבקש להגדיל מ-"עד 20 ק"מ רדיוס מירושלים" ל-"עד 80 ק"מ רדיוס מירושלים"".

הבהרה: הבקשה נדחית.

 

 

תאריך פרסום המכרז: 
1.12.2019
תאריך סגירה: 
31.1.2020
מצב המכרז: 
שתף: