דרישות הקבלה של החוג לחינוך מוסיקלי

דרישות הקבלה של החוג לחינוך מוסיקלי

א. תעודת בגרות

ב. בחינה בכלי

כלי הנגינה

היצירות

פסנתר

1. יצירה מתקופת הבארוק בדרגת קושי המקבילה לאינוונציה בשלושה קולות מאת באך.
 

2. סונטה קלה מאת בטהובן, מוצרט, היידן או קלמנטי.
 

3. יצירה מן התקופה הרומנטית בדרגת קושי של נוקטורן מאת שופן או "אלבום לבני הנעורים".
 

יתר הכלים (ביצוע קלאסי)

שלוש יצירות. כל יצירה בסגנון אחר: בארוק, קלאסי, רומנטי, המאה ה - 20.
 

כלי ראשי – ג'אז ומוסיקה רב-תחומית (מלבד תופים)

1. נגינת מנגינה וליווי-   כלים מלודיים (ללא ליווי) מרפרטואר רב-תחומי.

2. אלתור על מבנה הקטע.

3. שעתוק (טרנסקריפציה) של סולו קיים ונגינת שעתוק (טרנסקריפציה) בבחינה.

כלי ראשי - תופים וכלי נקישה רב-תחומי

1. נגינת מקצבים אופייניים לסגנון.

2. נגינת סולו על מבנה הקטע.

קול - רב-תחומי

1. ביצוע של אינטרפרטציה על שיר ישראלי.

2. ביצוע של שיר בטמפו מהיר.

3. ביצוע של שיר בטמפו איטי.

 

 ג. ראיון אישי עם ראש החוג

הראיון יתקיים בדרך כלל ביום הבחינה בכלי. יש לתאמו מראש במזכירות האקדמית בעת ההרשמה לבחינות.

 

ד. מיומנות במוסיקה - תורת המוסיקה ופיתוח שמיעה

 בחינה בכתב:

 1. גובה הצליל ורישומו (מפתחות, תווים, הפסקות).
 2. זיהוי מרווחים לסוגיהם - זך, גדול, מוגדל, מוקטן - בירידה ובעליה והיפוכיהם - קונסוננט ודיסוננט. במסגרת אוקטבה.
 3. הכתבה חד-קולית, דיאטונית, בסולמות מז'וריים או מינוריים, עד ארבעה סימני היתק.
 4. משקלים ומקצבים לסוגיהם.
 5. זיהוי אקורדים משולשים (מאז'ור, מינור, מוקטן, מוגדל) והיפוכיהם. זיהוי ספטאקורד מז'ור קטן (דומיינט ספטאקורד) בכל ההיפוכים.
 6. טרנספוזיציה.
 7. מונחי מוסיקה בסיסיים (דינמיקה, טמפו, ארטיקולציה, צורה, מירקם וכיו"ב).

בחינה בע"פ:

 1. שירה וזיהוי של:

                     א.         מרווחים מלודיים יסודיים בעליה ובירידה.

                     ב.         ארבעת סוגי האקורדים המשולשים ושל דומיננט ספטאקורד בכל היפוכיהם.

                     ג.          סולמות מז'וריים או מינוריים למיניהם.

 1. קריאה מן הדף של קו מלודי דיאטוני.
 2. הכרה בסיסית של המקלדת.
 3. היבטי קצב: זיהוי וביצוע שילובי מקצבים המבוססים על חלוקה, חיבור וחיסור משכי צליל בהתאם לתיאור הבא:

                     א.         חלוקת הפעמה בשתים, בארבע (תת חלוקה) ובשלוש (טריולות).

                     ב.         חיבורים בין פעמות ו/או חלקי פעמות שהן תוצאה של חלוקות המצויינות בסעיף א'.

                     ג.          חיסור (החלפת משכי צליל בהפסקות). חיסור של פעמות ו/או חלקי פעמות קצביות שהן תוצאה של חיבור.

                     ד.         משקלים בינאריים וטרינאריים יסודיים: 2/8, 2/4, 3/8, 3/4 ומשקלים מורכבים: 4/4 ו-6/8.

 

דרישות כניסה לתכנית לימודי ההשלמה לתואר B.ED.MUS לבעלי תארים במוסיקה:

 1. הצגת תעודה המעידה על תואר ראשון במוסיקה- B.MUS או: B.A.MUS.
 2. ראיון עם ראש החוג להכשרת מורים.

  

שתף: