מכרז לתפקיד דיקן* הפקולטה למחול (מתשע"ד, 2014-2013)

מכרז לתפקיד דיקן* הפקולטה למחול (מתשע"ד, 2014-2013)

תיאור המשרה:
הדיקן יעסוק בהוראה, בפיתוח תכנים ותכניות לימודים, בקידום מסגרות הביצוע והיצירה בפקולטה, בבניית סגל הפקולטה ובקידום מעמד האקדמיה כמוסד האקדמי האמנותי המוביל בתחום המחול והתנועה בישראל.
 
היקף המשרה:
משרה מלאה במסלול האקדמי. הדרגה האקדמית תיקבע לאור כישוריו וניסיונו של המועמד.

דרישות סף:
-          הישגים משמעותיים באמנות המחול או בתחומים משיקים.
-          תואר אקדמי מתקדם. עדיפות לבעלי תואר דוקטור ו/או דרגת פרופסור.
-          ניסיון הוראה במסגרת אקדמית או מקצועית.
-          פעילות אמנותית או מקצועית ברמה בינלאומית.
-          ניסיון בהובלת תהליכים פדגוגיים/אקדמיים בתחום המחול.
-          יכולת בין אישית גבוהה.

על המועמדים לשלוח קורות חיים מפורטים, חומרים נלווים הכוללים תיעוד של ההשכלה, הפעילות וההישגים האמנותיים, האקדמיים והפדגוגיים (כולל DVD), ונייר מצורף הכולל את חזונו, תכניותיו ומטרותיו לעתיד של המועמד במסגרת התפקיד המוצע אל:
 
פרופסור חיים פרמונט, יו"ר ועדת החיפוש.   
האקדמיה למוסיקה ולמחול בירושלים, גבעת רם ירושלים 91904.

 
ניתן לשלוח קורות חיים וחומרים אחרים (לא כולל DVD) בדוא"ל לכתובת: dancedeansearch@jamd.ac.il

על כל החומרים להגיע עד ה- 25 בנובמבר 2012

 - אודות הפקולטה למחול באקדמיה

*המודעה מתפרסמת בלשון זכר אך מיועדת לנשים ולגברים כאחד

תאריך פרסום המכרז: 
18.10.2012
מצב המכרז: 
שתף: