האקדמיה מודיעה על משרה פנויה: חבר/ת סגל אקדמי בתחום הכשרת מורים למחול

האקדמיה מודיעה על משרה פנויה: חבר/ת סגל אקדמי בתחום הכשרת מורים למחול

תיאור המשרה:
הוראת קורסים עיוניים בתחומי הוראת המחול, פיתוח תכנים ותכניות לימודים בתחום זה, קידום ויצירת שיתופי פעולה עם בתי ספר, והנחיית סטודנטים בעבודה מעשית.

היקף המשרה:
חצי משרה. תנאי ההעסקה יקבעו לפי כישוריו וניסיונו של המועמד.

דרישות סף:
* ניסיון פדגוגי במחול ובתחומי הוראת המחול
* תואר אקדמי מתקדם, עדיפות לבעלי תואר שלישי
* ניסיון הוראה במוסדות אקדמיים
* שליטה בתכנים הנדרשים לתעודת הוראה ועבודה מעשית במחול (סטאז')
* יכולת בין אישית גבוהה ושליטה בשפה העברית

על המועמדים לשלוח: קורות חיים מפורטים, עם תיעוד של ההשכלה, ההישגים האמנותיים, האקדמיים והפדגוגים, דוגמאות של סילבוסים, רשימת ממליצים, ונייר עמדה וחזון על חינוך למחול בבתי הספר.

על כל החומרים להגיע לא יאוחר מה-20 במאי 2014 בדוא"ל לפרופ' נטע פולברמכר, דיקאן הפקולטה למחול, יו"ר ועדת החיפוש. האקדמיה למוסיקה ולמחול בירושלים: neta@jamd.ac.il 

תאריך פרסום המכרז: 
5.1.2014
תחום: 
מצב המכרז: 
שתף: