דרישות הקבלה של המחלקה הווקאלית

דרישות הקבלה של המחלקה הווקאלית

א. תעודת בגרות ישראלית

ב. מיומנות במוסיקה - תורת המוסיקה ופיתוח שמיעה

בחינה בכתב: 

 1. גובה הצליל ורישומו (מפתחות, תווים, הפסקות).
 2. זיהוי מרווחים לסוגיהם - זך, גדול, מוגדל, מוקטן - בירידה ובעליה והיפוכיהם - קונסוננט ודיסוננט. במסגרת אוקטבה.
 3. הכתבה חד-קולית, דיאטונית, בסולמות מז'וריים או מינוריים, עד ארבעה סימני היתק.
 4. משקלים ומקצבים לסוגיהם.
 5. זיהוי אקורדים משולשים (מאז'ור, מינור, מוקטן, מוגדל) והיפוכיהם. זיהוי ספטאקורד מז'ור קטן (דומיינט ספטאקורד) בכל ההיפוכים.
 6. טרנספוזיציה.
 7. מונחי מוסיקה בסיסיים (דינמיקה, טמפו, ארטיקולציה, צורה, מירקם וכיו"ב).

בחינה בע"פ:

 1. שירה וזיהוי של:

                     א.         מרווחים מלודיים יסודיים בעליה ובירידה.

                     ב.         ארבעת סוגי האקורדים המשולשים ושל דומיננט ספטאקורד בכל היפוכיהם.

                     ג.          סולמות מז'וריים או מינוריים למיניהם.

 1. קריאה מן הדף של קו מלודי דיאטוני.
 2. הכרה בסיסית של המקלדת.
 3. היבטי קצב: זיהוי וביצוע שילובי מקצבים המבוססים על חלוקה, חיבור וחיסור משכי צליל בהתאם לתיאור הבא:

                     א.         חלוקת הפעמה בשתים, בארבע (תת חלוקה) ובשלוש (טריולות).

                     ב.         חיבורים בין פעמות ו/או חלקי פעמות שהן תוצאה של חלוקות המצויינות בסעיף א'.

                     ג.          חיסור (החלפת משכי צליל בהפסקות). חיסור של פעמות ו/או חלקי פעמות קצביות שהן תוצאה של חיבור.

                     ד.         משקלים בינאריים וטרינאריים יסודיים: 2/8, 2/4, 3/8, 3/4 ומשקלים מורכבים: 4/4 ו-6/8.

 1. בחינת פטור בפסנתר משנה: מועמדים, אשר למדו בעבר פסנתר, רשאים במסגרת בחינות הכניסה לעבור גם בחינת פטור ממקצוע פסנתר משנה. לצורך זה, עליכם להכין כ - 5 דקות נגינה ברמה של אינוונציה לשני קולות של באך, סונטינה (ברמה בינונית) וכו'.

 

ג. בחינה בקול - דרישות מינימום

 1. יצירה פרה-קלאסית (שנכתבה עד 1750).
 2. אריה אופראית או אורטורית (מ-1750 והלאה).
 3. שיר אמנותי בגרמנית (ליד) או בצרפתית (מלודי).
 4. יצירה ישראלית בעברית.

לפחות אחת מן היצירות הללו צריכה להיות באיטלקית.

בעת ביצוע האריות והשירים אין להיעזר בתווים !

 

שתף: