דרישות רפרטואריות לבחינות המחלקה הווקאלית

דרישות רפרטואריות לבחינות המחלקה הווקאלית

בחינת סוף שנה
1. יצירה פרה-קלאסית (שנכתבה עד 1750)
2. שיר אמנותי בגרמנית (ליד) או בצרפתית (מלודי)
3. אריה בארוקית או קלאסית
4. יצירה ישראלית בעברית
5. יצירה לבחירת הסטודנט
 
*השפה האיטלקית צריכה להיות מיוצגת או ביצירה הפרה-קלאסית או ביצירת הבחירה.

בחינת סוף שנה ב'
1. יצירה פרה-קלאסית (שנכתבה עד 1750)
2. אריה אופראית או אורטורית (מ-1750 והלאה(*
3. שיר אמנותי בגרמנית (ליד) או בצרפתית (מלודי(
4. יצירה ישראלית בעברית
5. יצירה לבחירת הסטודנט
 
*תיתכן אפשרות לשיר יצירה שאינה אריה אופראית או אורטורית ע"פ החלטת המורה לפיתוח קול ובאישור ראש המחלקה.

**השפה האיטלקית צריכה להיות מיוצגת או ביצירה הפרה-קלאסית או באריה, או ביצירת הבחירה.

בחינת סוף שנה ג' (חצי רסיטל(
1. יצירה פרה-קלאסית (שנכתבה עד 1750)
2. אריה אופראית או אורטורית (שנכתבה משנת 1750 והלאה(
3. שיר אמנותי בגרמנית (ליד(
4. שיר אמנותי בצרפתית (מלודי(
5. יצירה ישראלית בעברית
6. יצירה לבחירת הסטודנט
 
*השפה האיטלקית צריכה להיות מיוצגת או ביצירה הפרה-קלאסית או באריה, או ביצירת הבחירה.

בחינת סוף שנה ד' (רסיטל(- תכנית בת 40 דקות (נטו מוסיקה), מתוכה חובה לבצע
1. יצירה פרה-קלאסית (שנכתבה עד 1750)
2. אריה אופראית או אורטורית (שנכתבה משנת 1750 והלאה(
3. קבוצת שירים אמנותיים בגרמנית (לידר(*
4. קבוצת שירים אמנותיים בצרפתית (מלודי(*
5. יצירה מהמאה העשרים
6. יצירה קאמרית שלא מתחום האופרה/אורטוריה (עם כלי/ם נוסף/ים, או/ו  זמר/ים נוסף/ים**)
7. יצירה ישראלית בעברית
8. יצירה לבחירת הסטודנט

*קבוצה היא שניים או יותר שירים.
**היצירה הקאמרית יכולה להיות אחת מיצירות החובה.
***על השפות האיטלקית, הגרמנית, הצרפתית והעברית להיות מיוצגות בתכנית.

בחינת מעבר בין סמסטרים
בבחינה זו חייבים תלמידי השנים א-ג.
יש לבצע שתי יצירות ע"פ בחירת התלמיד ומוריו.

 שימו לב!
אין לבצע אותה יצירה ביותר מבחינה אחת, למעט מבחינת סוף שנה ד', בה אפשר לחזור על יצירות שבוצעו בבחינות בשנים הקודמות.
  **כל היצירות (כולל יצירות הבחירה) צריכות לקבל את אישור המורה לפיתוח קול והקורפטיטור

רסיטל סיום שנה א' וב' בתואר השני
תכנית בת 50 דקות (נטו מוסיקה) ע"פ בחירת התלמיד ומוריו ללא קטגוריות חובה.
 

 

שתף: