מידע לחונכים: נוהל קבלת תשלום עבור חונכות

מידע לחונכים: נוהל קבלת תשלום עבור חונכות

חונך יקר,
על מנת לקבל תשלום עבור עבודתך, עליך להמציא לנו את המסמכים הבאים:

1. טופס 101 חתום.
2. צילום תעודת זהות כולל הספח.
3. טופס פרטים אישיים - עובד חדש מלא.

את המסמכים יש להעביר בדוא"ל עבור: ליליאן לאופר, רכזת הסטאז', בכתובת: lilaufer@walla.com

חונך אשר עובד בעבודה נוספת ולא יעביר תיאום מס ממס הכנסה - ינוכה לו מס בשיעור מקסימלי וזאת עד להעברת האישור.
אומדן ההכנסה לצורך תיאום מס הוא 350 ש"ח לכל חודש של חניכה X מספר החניכים, ובתוספת החלק היחסי לחודשי הקיץ (20% מסך השכר השנתי לחודשים ספטמבר - יוני).
מספר תיק הניכויים של האקדמיה: 943000372.

על כל החונכים להעביר את הניירת במועד, שכן העסקתם בלא טופס 101 פוגעת בזכויות החונכים, והם אינם מבוטחים בלא רישום מסודר של העסקתם.

 

 

שתף: