כיתת אמן עם מייסון ליברמן מטעם המחלקה ליצירה רב-תחומית

כיתת אמן עם מייסון ליברמן מטעם המחלקה ליצירה רב-תחומית