תחרות בכלי פריטה וכלי נקישה למלגות הצטיינות מקרן צ'רלס קלור - תשפ"ג

תחרות בכלי פריטה וכלי נקישה למלגות הצטיינות מקרן צ'רלס קלור - תשפ"ג