קול קורא - פרסים על עבודה עיונית של סטודנטים

קול קורא - פרסים על עבודה עיונית של סטודנטים
1.5.2022

* ההודעה מנוסחת בלשון זכר אך מיועדת לנשים ולגברים כאחד. 

לקהל הסטודנטים והמרצים שלום וברכה,

הרשות למחקר של האקדמיה מכריזה בזאת על תחרות עבור עבודה עיונית מצטיינת של סטודנטים. פרסים (כל אחד בגובה של 2000 ₪) יוענקו לשלוש עבודות אקדמיות, תחת שלוש קטגוריות:

א. מוסיקה

ב. מחול

ג. חינוך מוסיקלי

תנאי הגשה כלליים:

  • העבודה המועמדת לפרס תישלח כקובץ PDF לכתובת המייל researchaward@jamd.ac.il עד לתאריך 30 בספטמבר 2022. כל סטודנט רשאי להגיש עבודה אחת בלבד. 
  • בכל הגשה יש לציין את שם הסטודנט, מסלול הלימודים ושנה, שם קורס ושם המרצה בעמוד השער (במידה והעבודה נכתבה במסגרת קורס מסוים).

פורמט:

  • יש להגיש את העבודה בעברית או באנגלית בגופן David, גודל 12, רווח שורה 1.5. 
  • יש למספר עמודים. על העבודה לכלול הפניות מדויקות למקורות אקדמיים.
  • דוגמאות תווים, כתב תנועה או תמונות תהיינה מודפסות או סרוקות באיכות טובה וייכללו בגוף העבודה או כנספח אחרי הביבליוגרפיה. תחת כל דוגמת תווים/תמונה יופיעו מספור ופרטים ויש להפנות אליהן בגוף העבודה. 

בהגשת עבודת גמר לסיום התואר השני: 

יש להגיש בכפוף לכללי ההגשה של כל פקולטה. 

בהגשת עבודת סיום קורס בתואר הראשון או השני:

  • העבודה תוגש במסגרת קורס עיוני לתואר ראשון או שני באחת הפקולטות במהלך שנת הלימודים תשפ"ב, עד ליום 30 בספטמבר 2022.
  • העבודה תוגש על-ידי סטודנט שרשום לאקדמיה בשנת הלימודים תשפ"ב ללא חובות שכר לימוד.
  • היקף העבודה: מעל 4000 מילים (לא כולל הערות וביבליוגרפיה).
  • העבודה תיכתב באופן עצמאי, ללא מעורבות מרצה הקורס בתיקונים/עריכה.

ועדת הפרס תמנה שבעה חברי סגל מתחומים שונים.