אילנה קמרס - רסיטל סיום שנה א' בתואר שני בצ'לו

אילנה קמרס - רסיטל סיום שנה א' בתואר שני בצ'לו
יום חמישי, 24 יוני 2021, 16:15
הוסף ללוח שנה
אולם 231
בהשתתפות: 

אילנה קמרס - כיתת פרופ' צבי פלסר
מלווה בפסנתר - בנג'מין גודמן

בתכנית: 

Rami Bar-Niv (b.1945)
Longing for My Father: a Cycle of Seven Holocaust
Songs to Poetry by Jacob Barzilai
Avanim
Gam Ha’efer
Nigun Atik
Merkava Sh’chora

Paul Ben-Haim (1897-1984)
Cello Concerto
1. Allegro giusto

Johann Sebastian Bach (1685-1750)
Cello Suite No. 6 in D, BWV 1012
Allemande
Gigue

Sergei Rachmaninoff (1874-1943)
Sonata for Cello and Piano in G Minor, Op. 19
1. Lento-Allegro moderato
3. Andante