הזוכים בתחרות לכלי נשיפה ונקישה לשנת תשפ"א

הזוכים בתחרות לכלי נשיפה ונקישה לשנת תשפ"א
9.5.2021

במקום הראשון: 
דריימל דיאז – אבוב
כיתת מר דודו כרמל

במקום השני:      
נעה ברקוביץ' – חליל
כיתת מר גיא אשד

במקום השלישי:       
אליעד זוזל – טובה
כיתת איתי אגמון

ברכות לזוכים , למוריהם ולמלוויהם.

שתף: