תחרויות ארציות לגיטרה קלאסית ע"ש אריאן ירושלמי אלדור ז"ל - 2021

תחרויות ארציות לגיטרה קלאסית ע"ש אריאן ירושלמי אלדור ז"ל - 2021
יום שישי, 26 מרץ 2021, 10:30
הוסף ללוח שנה
אולם 221
בהשתתפות: 

ניהול אמנותי: פרופ' יוסי ירושלמי

חבר השופטים יורכב ממוסיקאים מתוך האקדמיה למוסיקה ולמחול בירושלים, ומחוצה לה.
חבר השופטים רשאי לחלק את הפרסים לפי ראות עיניו וכן לא לתת כל פרס.

תנאי לקיום התחרות הנ"ל הוא השתתפותם של חמישה גיטריסטים לפחות.

נותני החסות:
האקדמיה למוסיקה ולמחול בירושלים
מר יורם זרביב
גב' מישל מזרחי
קרן על-שם אריאן ירושלמי אלדור ז"ל

פרטים נוספים בקובץ המצורף.

בתכנית: 

האקדמיה למוסיקה ולמחול בירושלים מתכבדת להודיע על קיום שלוש תחרויות שנתיות לגיטרה קלאסית ע"ש אריאן ירושלמי אלדור ז"ל, לשעבר תלמידת האקדמיה, שתתקיימנה במארס 2021:

תחרות לצעירים עד גיל 14: יום ו', 12.3.2021, בשעה 9.30 בבוקר, אולם 221 שבאקדמיה למוסיקה ולמחול בירושלים, קמפוס גבעת רם.

התחרות לגילאי 14-16: יום ו', 19.3.2021, בשעה 9.30 בבוקר, אולם 221 שבאקדמיה למוסיקה ולמחול בירושלים, קמפוס גבעת רם.

התחרות לגילאי 16-20: יום ו', 26.3.2021, בשעה 9.30 בבוקר, אולם 221 שבאקדמיה למוסיקה ולמחול בירושלים, קמפוס גבעת רם.

התחרות לגילאי 20-32: יום א', 17.3.2020, בשעה 19.00 בערב, אולם 221 שבאקדמיה למוסיקה ולמחול בירושלים, קמפוס גבעת רם.

 

 

קובץ מצורף: