לימודי דוקטורט (Ph.D) משותפים לאוניברסיטה העברית ולאקדמיה למוסיקה ולמחול בירושלים

לימודי דוקטורט (Ph.D) משותפים לאוניברסיטה העברית ולאקדמיה למוסיקה ולמחול בירושלים
26.11.2019
 
המועצה להשכלה גבוהה (מל"ג) אישרה, לראשונה, הענקת תואר שלישי (דוקטורט) משותף לאוניברסיטה ולמוסד שאינו אוניברסיטה – ההחלטה התקדימית מתייחסת לבקשת האוניברסיטה העברית בשיתוף האקדמיה למוסיקה ולמחול בירושלים לקיים תכנית לימודים לתואר שלישי בתחום הקומפוזיציה. 
 
האוניברסיטה העברית מקיימת לימודים בתחום המוסיקה אולם אין לה את הפן היישומי הקיים באקדמיה למוסיקה, הבא לידי ביטוי למשל בתחום כגון קומפוזיציה. 
 
במל״ג מציינים כי זוהי החלטה היסטורית, שייחודה נובע מכך שהמכללות רשאיות להעניק תואר ראשון ותואר שני בלבד, ולהוציא מקרה אחד, הן אינן מקיימות תכניות לימודים לתואר שלישי. עוד מוסיפים במל״ג כי ישנם תחומי לימוד ייחודיים הנלמדים רק במכללות ואין להם תכניות לימוד מקבילות באוניברסיטאות, ועל כן העדר לימודי הדוקטורט במכללות היווה חסם להתפתחות המחקר בתחומים אלה. 
 
על כן, החלטת המל"ג לאפשר תכנית משותפת לתואר שלישי בין אוניברסיטת מחקר לבין מוסד שאינו אוניברסיטה נותנת את הפתרון הראוי לכך, והמקרה הנוכחי של תואר שלישי שיתקיים בשיתוף פעולה בין האוניברסיטה העברית לבין האקדמיה למוסיקה ולמחול בירושלים מאפשר לראשונה גם למכללות להיות שותפות להענקת תארי דוקטורט. 
 
שתף: