התחרות לנגינת גיטרה קלאסית ע"ש אריאן ירושלמי אלדור ז"ל 2020

התחרות לנגינת גיטרה קלאסית ע"ש אריאן ירושלמי אלדור ז"ל 2020
31.7.2019

בחדשים מארס-אפריל 2020 תציין האקדמיה למוסיקה ולמחול בירושלים 21 שנה לקיום התחרות לנגינת גיטרה קלאסית ע"ש אריאן ירושלמי אלדור ז"ל.

רפרטואר התחרויות:
רפרטואר וקטעי החובה למשתתפי התחרות הדו שנתית עד גיל 32
תחרות זאת תיערך בשני שלבים:

בשלב הראשון על כל משתתף לבצע קטעים שונים במשך 15 דקות ומתוכם קטע חובה אחד
Heitor Villa- Lobos Etude no. 7
Edition Max Eschig, Paris

בשלב השני המתחרה ינגן יצירות שונות באורך כ-10 דקות לפי בחירתו, מבלי לחזור על יצירות שנוגנו בשלב הקודם. יצירת החובה בשלב זה :

Luigi Boccherini Concerto in E Major for Guitar and Orchestra (Original for cello, arranged by. Gaspar Cassadó) - פרק ראשון ושני בלבד
Edition Schott, London

בנוסף המתחרה ינגן קונצ'רטו בלווי תזמורת המיתרים של האקדמיה.

תחרות מגיל 16 עד גיל 20 

תחרות זאת תתקיים בשלב אחד בלבד ובה ינגן כל משתתף כעשר עד שתים עשרה דקות
כולל יצירת החובה:
Heitor Villa- Lobos Prelude no. 5
Edition Max Eschig, Paris

תחרות מגיל 14 עד גיל 16
תחרות זאת תתנהל בשלב אחד בלבד. כל משתתף מתבקש לנגן כעשר דקות בסגנונות שונים ובתוכם יצירת חובה:
Heitor Villa- Lobos Mazurka Chôro
Edition Max Eschig, Paris

תחרות עד גיל 14
בתחרות זו לא נדרשת יצירת חובה אך כל משתתף ינגן קטעים שונים במשך כשמונה עד עשר דקות.

בכל הקטגוריות המשתתפים מתבקשים לבצע את כל היצירות בעל פה.
תנאי לקיום כל אחת מהתחרויות הוא מספר מינימאלי של 5 מתחרים.

 

 

שתף: