תחרות הרכב ג'אז - שלב א', תשע"ט

תחרות הרכב ג'אז - שלב א', תשע"ט