דרישות לתיק עבודות מסכם במחלקה ליצירה רב תחומית

דרישות לתיק עבודות מסכם במחלקה ליצירה רב תחומית

דרישות במקצוע הראשי בסיום שנה ד': על כל תלמיד להגיש תיק עבודות לסיום התואר. 

א. תוכן תיק העבודות ואופן שיפוטו: 
היקף תיק: תיק העבודות לסיום תואר ראשון יכיל 3-5 עבודות – יצירות או עיבודים, כל אחת להרכב אחר של כלי נגינה, כולל אפשרות של שימוש במדיום אלקטרוני או ממוחשב.  
תוכן התיק: אופי היצירות, ההרכב המוזיקלי שלהן, הסוגה (ז'אנר) והשפה האסתטית המוזיקלית שלהן הם לבחירת הסטודנט, בהדרכת ובאישור המורה להלחנה, אשר יבדוק את התיק ויקבע את ציון המגן אשר ישוקלל עם ציון חברי ועדת הבוחנים. 
ועדת הבוחנים: את תיק העבודות תבחן ועדה המורכבת משני מורים מהמחלקה להלחנה רב תחומית, אשר יעניקו ציון על היצירתיות של תיק העבודות, המקצועיות שבו, רמת התזמור וההיכרות של הסטודנט עם הכלים השונים, וטכניקות ההלחנה אשר בתיק. 
 
ב. היבטים של משך וסגנון: 
משך: היצירות תהיינה בסגנון חופשי מבחינה אסתטית, ומבחינת הסוגה (ז'אנר). יצירה אחת לפחות תהיה  רחבת היקף במשכה (בין 10-20 דקות). 
חופש סגנוני: תיק העבודות לא יישפט על השפה המוסיקלית אשר בו, אלא על רמת ההלחנה אשר בתיק.
 
ג. התיק יכלול כמה מהאפשרויות הבאות: 
יצירות מתחום הלחנה למדיה - מחול, קולנוע, תיאטרון. במקרה כזה יש להגיש את המדיה עצמה שלה נכתבה היצירה: סרט, עבודת המחול, וכד'.
יצירות מתחום הלחנה קונצרטנטית.
יצירות מתחום היצירה האלקטרונית. 
 
ד. יצירות ועיבודים: 
ניתן לצרף עיבודים לתיק העבודות, אך אין בכך הכרח. 
במידה שהסטודנט מגיש 5 יצירות, ניתן להחשיב 2 עיבודים כחלק מתיק העבודות.
במידה שהסטודנט מגיש 4 יצירות, ניתן להחשיב עיבוד 1 כחלק מתיק העבודות.
 
ה. מיומנויות הכרחיות שיש להדגים בתיק העבודות: 
לפחות יצירה אחת תציג מיומנות בכתיבה ווקאלית (זמר סולן, מספר זמרים או הרכב קולי).
לפחות יצירה אחת תציג מיומנות בכתיבה למערכת תופים או לכלי נקישה. 
לפחות יצירה אחת תוקדש לכלי יחידי (יצירה לכלי סולני). 
לפחות יצירה אחת תוקדש להרכב של לפחות שלושה נגנים. 
ניתן לצרף לתיק יצירה להרכב גדול – מקהלה, תזמורת, ביג-בנד וכיוצא בזה. 
 
ו. אופן הגשה:
איחוד היצירות בקובץ אחד: כל היצירות שבתיק ייערכו על פי הסדר הכרונולוגי של חיבורן בקובץ סרוק אחד. 
שער התיק: בראשית הקובץ הסרוק יוצג עמוד שער, ובו יוצגו הפרטים הבאים:
1. הפקולטה למוסיקה רב-תחומית 
2. המחלקה להלחנה רב-תחומית 
3. תיק עבודות בהלחנה רב-תחומית (קומפוזיציה) לתואר ראשון 
4. שנת הלימודים
5. שם התלמיד
6. שם המורה היחידני, או שמות המורים היחידניים (במידה שהיו כמה מורים, יש לציין את השנה בה, או השנים בהן לימד כל מורה)
תוכן העניינים: לאחר עמוד השער יצורף עמוד של תוכן עניינים ובו יוצגו הפרטים הבאים: 
1. כותרות היצירות שבתיק 
2. שנת חיבור של כל יצירה
3. פירוט ההרכב המבצע
4. מומלץ לעמד את התיק כולו, ולציין את מספר העמוד שבו מוצגת כל יצירה, אך אין בכך הכרח.   
עיצוב הפרטיטורות: יש לדאוג לעיצוב גרפי מקצועי וברור של כל אחת מן הפרטיטורות שבתיק. חשוב לקבל את אישור המורה היחידני לנוסח המוגמר של כל אחת מפרטיטורות אלה. 
במידה ומצורפת יצירה אלקטרונית, יש להציג תעתיק של הפרויקט הממוחשב של היצירה. 
שערים ליצירות: לכל יצירה שבתיק יהיה עמוד שער מעוצב משלה, בו תוצג שוב כותרת היצירה, שנת חיבורה והרכבה. מומלץ להוסיף לשער מרכיבים גראפיים, ציורים וכיוצא בזה, על פי טעמו והבנתו של מגיש התיק. 
תמלילים ודברי הסבר ליצירות: במידה שהיצירה מבוססת על תמליל כלשהו (שיר סיפור וכיוצא בזה), יוצג התמליל במלואו בעמוד נוסף, בנפרד משער היצירה. ניתן להוסיף דברי הסבר ליצירה בעמוד נוסף לפני הפרטיטורה עצמה.   
קבצי שמע: לכל היצירות והעיבודים שבתיק יוכן קובץ שמע, או של הדמיה ממוחשבת או של ביצוע חי. 
לפחות יצירה אחת תבוצע בעוד מועד, והקלטת הביצוע החי של יצירה זו תצורף לתיק.
כל הקלטות השמע תצורפנה לקובץ הסרוק של תיק העבודות הרציף, כקישורים לרשת, אשר יוצגו בעמוד הראשון של הפרטיטורה. כך יוכל הבוחן, במידה וירצה בכך, להיכנס לקישור, ולהקשיב להקלטה תוך עיון בפרטיטורה עצמה. 
העברת הקובץ למזכירות האקדמית: את הקובץ המלא של תיק העבודות הכולל את עמוד השער, תוכן העניינים, שערי היצירות, התמלילים, דברי ההסבר, הפרטיטורות וקישורי השמע, יש לשלוח באמצעות הדואר האלקטרוני לרכזת הפקולטה. 
אין לשלוח קישור לקובץ זה, אלא את הקובץ עצמו. 
חשוב להדגיש: אין לשלוח את היצירות בקבצים נפרדים. 
 

 

שתף: