מסלול חדש: התמחות בפדגוגיה למחול במסגרת התכנית לתואר השני במחול (M. Dance)

מסלול חדש: התמחות בפדגוגיה למחול במסגרת התכנית לתואר השני במחול (M. Dance)

ראיונות הקבלה לתשפ"ה בעיצומם!

 

אודות המסלול החדש:

אמנות המחול היא דיסציפלינה רב-מימדית הכוללת היבטים אמנותיים, כוריאוגרפיים, ביצועיים ופדגוגיים-חינוכיים. מתוך כך, התואר השני למחול M.Dance באקדמיה למוסיקה ולמחול ירושלים, הוא המסגרת הטבעית לפתיחת מסלול התמחות בפדגוגיה למחול. מטרת התכנית היא להכשיר מורים ומורות הפעילים בתחום המחול למנהיגות חדשנית ועדכנית. היא נבנתה במטרה להדק את מערך הגומלין בין תיאוריות פדגוגיות עדכניות בחינוך למחול, לבין העבודה בשטח, תוך שכלול מגוון יישומיה בישראל של המאה ה-21. 
התכנית מושתתת על ארבעה צירי יסוד: מנהיגות וקהילה, רב תחומיות בחינוך לאמנויות, שונות ומגוון חברתי, ופיתוח תכניות לימודים ופרויקטים. לצד קורסים ייחודים למסלול, ההתמחות תיזון מלימודי הליבה הקיימים בכוריאוגרפיה, ביצוע ותיאוריה בשילוב קורסים משותפים עם התואר השני בחינוך מוסיקלי (M. Mus.) הקיימים במוסדנו. 
 
מועד פתיחת המסלול -  סמסטר ב תשפ"ד, מרס 2024.
 

לפרטים נוספים ולהרשמה:

מבנה התכנית:

מסלול ההתמחות מורכב מ-14 נ"ז של קורסים ייעודיים ייחודיים למסלול החדש, ומושתת על קורסי החובה של התכנית לתואר השני במחול לכל מסלולי ההתמחות. אלה כוללים לימודי ליבה בכוריאוגרפיה, גישות מחקר כמותיות ואיכותניות, ניתוח יצירות מחול, וסמינר מונחה לעבודת הגמר. המסלול כולל פרויקט גמר בפדגוגיה המלווה בהנחייה אישית והמשלב תיאוריה ופרקטיקה בשטח. הוא בנוי במתכונת מודולרית המאפשרת הצטרפות בכל סמסטר, גם בסמסטר ב. תתקיים רוטציה של כל קורס פעם בשנתיים. 
 

דרישות סף לקבלה:

1. תואר ראשון במחול (B.Dance) עם תעודת הוראה, או (B.Ed) בהתמחות במחול. 
למורות ומורים פעילים בתחום המחול בעלי תואר ראשון מדיסציפלינה אחרת, יידרשו השלמות כתנאי קבלה לתכנית. * במקרים מסוימים תידון היתכנות להשלמת תעודת הוראה במחול במקביל ללימודי השנה הראשונה בתכנית. 
2. ממוצע ציונים כללי של 85 לפחות בלימודי התואר הראשון ותעודת ההוראה במחול.
3. ראיון קבלה: הפונות והפונים ללמוד בתכנית יעברו ראיון בפני ועדת קבלה. 
4. מועמדות.ים יתבקשו לשלוח לועדת הקבלה תיעוד על-פי דרישה מתוך האפשרויות הבאות: 
- חלקי שיעור שאותו מלמד.ת המועמד.ת. 
- קטע כוריאוגרפיה לתלמידות.ים או תיעוד ממופע. 
- שני ריקודים לפחות, שחוברו או שבוצעו (בהתאמה) בשנים האחרונות.
 

פיתוח התכנית:

ד"ר אמה גשינסקי, ראשת התכנית לתואר שני במחול 
ד"ר מיכל הרשקוביץ מיכאלי, ראש תחום הוראה במחול
 
 
צילום: דני כתרי